ETNO - monikieliset yhteiskunnallisina vaikuttajina (MOVA) työryhmä

Monikieliset suomalaiset ja maahanmuuttaneet yhteiskunnallisina vaikuttajina työryhmä 2021-2022

OM067:00/2021 Toimielin

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on asettanut monikieliset suomalaiset ja maahanmuuttaneet yhteiskunnallisina vaikuttajina työryhmän ajalle 1.11.2021-31.12.2022.

Työryhmän työ on osa kansallisen demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoa ja valtioneuvoston demokratiapoliittisen periaatepäätöksen valmistelua.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM067:00/2021

Asianumerot VN/26393/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 1.11.2021

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on lisätä viranomaisten, puolueiden ja järjestöjen ymmärrystä monikielisten suomalaisten ja maahanmuuttaneiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen esteistä ja ratkaisuista Suomessa.

Tavoitteena on herättää keskustelua monikielisten ja maahanmuuttaneiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja poliittisen osallistumisen merkityksestä Suomessa.

Työryhmä kokoontuu noin 10 kertaa. Työryhmän tehtävänä on laatia asiantuntijaraportti ja suositukset 15.6.2022 mennessä.

Raportti sisältää työryhmän näkemykset monikielisten suomalaisten ja maahanmuuttaneiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen nykytilasta ja suurimmista esteistä. Raportissa tuodaan esiin ratkaisuja ja suosituksia.

Keskeiset kysymykset

Työryhmä keskittyy neuvottelukunnan tunnistamiin teemoihin, joita ovat:
- Edustuksellinen demokratia ja vaikuttaminen vaaleissa: mm. äänestäminen, ehdokkaaksi lähteminen, tuki läpipääsyyn, edustajana toimiminen.
- Suora demokratia ja osallistuva demokratia ja vaikuttaminen vaalien välissä: mm. kansalaisaloite, kuntalaisaloite, asukasraadit ja osallistuva budjetointi, vaikuttaminen järjestöissä, ammattiliitoissa, oppilaskunnissa, nuorisovaltuustoissa, neuvottelukunnissa.
- Maahanmuuttaneiden demokratiakasvatus
- Monikieliset ja maahanmuuttaneet nuoret yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Tiivistelmä

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on asettanut monikieliset suomalaiset ja maahanmuuttaneet yhteiskunnallisina vaikuttajina työryhmän ajalle 1.11.2021-31.12.2022.

Työryhmän työ on osa kansallisen demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoa ja valtioneuvoston demokratiapoliittisen periaatepäätöksen valmistelua.

Lähtökohdat

Vuoden 2020 lopussa Suomen väestöstä 8 %:lla eli yli 433 000 henkilöllä väestörekisteriin merkitty äidinkieli oli muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomessa suoran ja epäsuoran yhteiskunnallisen vaikuttamisen oikeudet ovat erittäin laajat, myös muille kuin Suomen kansalaisille. Vieraskieliset ja ulkomaalaistaustaiset Suomessa ovat suhteessa lukumääräänsä aliedustettuina yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa niin vaaleissa kuin vaalien välillä.

Lisätietoja

Lisää aiheesta