ETNO 2020 - 2024

Etnisten suhteiden neuvottelukunta, ETNO 2020 - 2024

OM068:00/2020 Toimielin

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) toimii valtakunnallisena vuoropuhelun foorumina. Etnisten suhteiden neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin.

Etnolla on valtakunnallinen neuvottelukunta ja seitsemän alueellista neuvottelukuntaa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM068:00/2020

Asianumerot VN/3915/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.12.2020 – 16.12.2024

Asettamispäivä 17.12.2020

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Etnon tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa 771/2015.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä;

2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi;

3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi;

4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin;

5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja.

Tiivistelmä

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) toimii valtakunnallisena vuoropuhelun foorumina. Etnisten suhteiden neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin.

Etnolla on valtakunnallinen neuvottelukunta ja seitsemän alueellista neuvottelukuntaa.

Lähtökohdat

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan toimikausi 2016-2020 päättyi 10.2.2020. Tämän jälkeen järjestettiin avoin järjestöhaku valtakunnalliseen ja seitsemään alueelliseen Etno neuvottelukuntaan. Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset asettivat seitsemän alueellista neuvottelukuntaa syyskuussa 2020. Valtioneuvosto asettaa valtakunnallisen neuvottelukunnan marraskuussa 2020. Neuvottelukuntien toimikausi on neljä vuotta asettamisesta.

Lisätietoja

Lisää aiheesta