Yrittäjän uusi mahdollisuus

OM072:00/2017 Kehittäminen

Oikeusministeriö selvitti kansainvälisessä vertailussa, miten konkurssin tehneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan. Lisäksi vertailussa kartoitettiin velkomustuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuden kestoa eri valtioissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM072:00/2017

Asianumerot OM 11/41/2017, VN/1608/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2017 –

Asettamispäivä 1.9.2017

Yhteyshenkilö
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena oli selvittää, miten konkurssin tehneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan. Vertailussa selvitettiin, onko yksityishenkilön konkurssimenettelyllä jäännösveloista vapauttava vaikutus ja mitä edellytyksiä tai rajoituksia kyseisten valtioiden lainsäädäntö asettaa mahdolliselle velkavastuusta vapautumiselle. Samalla selvitettiin, voiko yrittäjä vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta jonkin muun menettelyn kautta. Lisäksi vertailussa kartoitettiin velkomustuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuden kestoa eri valtioissa. Kansainvälisen vertailun tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä tehtävässä arvioinnissa siitä, olisiko henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumista velkajärjestelyssä tarpeen kehittää.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö selvitti kansainvälisessä vertailussa, miten konkurssin tehneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan. Lisäksi vertailussa kartoitettiin velkomustuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuden kestoa eri valtioissa.

Lähtökohdat

Juha Sipilän hallitus otti osana yrittäjyyden edellytyksiä parantavia toimia toimintasuunnitelmaansa vuosille 2017–2019 seuraavan kirjauksen: "Selvitetään konkurssin tehneiden yrittäjien mahdollisuutta päästä uuteen alkuun tekemällä kansainvälinen vertailu ja ottamalla huomioon komission direktiiviehdotus."

Lisätietoja