Oikeuspalveluviraston perustaminen

OM106:00/2023 Kehittäminen

Oikeusministeriö on asettanut hankkeen Oikeuspalveluviraston perustamiseksi. Hankkeessa huolehditaan viraston perustamisen edellyttämästä suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Oikeuspalveluvirasto järjestäisi julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM106:00/2023

Asianumerot VN/24741/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2023 – 31.3.2025

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Yhteyshenkilö
Kirta Heine, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 214
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on, että oikeusavun, yleisen edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen järjestämistä varten perustetaan uusi valtakunnallinen virasto. Nykyiset kuusi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä lakkaisivat ja niiden tehtävät siirtyisivät perustettavalle virastolle. Lisäksi oikeusministeriössä hoidetut oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä koskevat keskushallinnon viranomaisen tehtävät siirtyisivät uuden viraston tehtäväksi. Ministeriöön jäisi virastoa koskeva säädösvalmistelu ja strateginen suunnittelu.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö on asettanut hankkeen Oikeuspalveluviraston perustamiseksi. Hankkeessa huolehditaan viraston perustamisen edellyttämästä suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Oikeuspalveluvirasto järjestäisi julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja.

Lähtökohdat

Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus parantaa edellytyksiä järjestää laadukkaita ja yhdenmukaisempia oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja perustamalla valtakunnallisen oikeuspalveluviraston. Esityksen taustalla on tavoite kehittää valtion keskushallintoa siten, että ministeriöt keskittyvät säädösvalmisteluun ja hallinnonalansa strategiseen johtamiseen. Samalla tehtävät, jotka eivät edellytä ministeriötason käsittelyä ja päätöksentekoa, siirretään ministeriöstä alaiseen hallintoon.

Oikeusministeriö teetti vuonna 2017 selvityksen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta (Kohti laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua. Selvitys oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta. Mietintöjä ja lausuntoja 61/2017). Siinä esitettiin valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Lausuntopalautteessa viraston perustamista kannatettiin yleisesti (Kohti laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua. Lausuntotiivistelmä. Mietintöjä ja lausuntoja 2019:9).

Vuonna 2020 oikeusministeriö asetti selvityshenkilön selvittämään edellä mainitun selvityksen pohjalta tarkemmin viraston perustamiseen liittyviä kysymyksiä. Selvityksessä esitettiin perustettavaksi oikeusapu- ja edunvalvontavirasto, joka olisi päällikkövirasto ja joka muodostuisi keskushallinnosta sekä oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoista. Toimistojen toimipaikkaverkostoon ja niiden itsenäiseen asemaan toimeksiantojen hoitamisessa ei esitetty muutoksia. (Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto –selvitys perustamisesta. Selvityksiä ja ohjeita 2020:19). Lausuntopalautteessa kaikki viraston perustamiseen kantaa ottaneet lausunnonantajat kannattivat viraston perustamista (Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto- selvitys perustamisesta. Lausuntotiivistelmä. Mietintöjä ja lausuntoja 2021:9).

Oikeusministeriö asetti 6.4.2021 hankkeen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset-viraston perustamiseksi. Hanke keskeytettiin puuttuvan rahoituksen vuoksi (Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset –viraston perustamishanke 6.4.2021 – 31.12.2022 (OM050:00/2021 VN/21072/2021).

Perustamishanketta jatketaan aiemman valmistelun pohjalta hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti.