Kielipoliittisen ohjelman toimeenpano

OM133:00/2023 Kehittäminen

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan kielellisiä oikeuksia edistetään jatkamalla kielipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Kielipoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.6.2022.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM133:00/2023

Asianumerot VN/26428/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.6.2023 – 16.4.2027

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Yhteyshenkilö
Pamela Sarasmo, Hallitussihteeri
puh. +358 295 150 077
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliryhmien osalta tunnistettuihin haasteisiin. Kielipoliittisen ohjelman tavoitteita ovat kotoperäisten kielten suojaaminen, elvyttäminen, tukeminen ja vahvistaminen. Lapset ja nuoret ovat kielipoliittisen ohjelman keskiössä: kielten siirtyminen sukupolvelta toiselle on kyettävä turvaamaan myös tulevaisuudessa. Kielipoliittinen ohjelma sisältää seitsemän eri tavoitekokonaisuutta, jotka sisältävät yhteensä 20 toimenpidettä.

Tiivistelmä

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan kielellisiä oikeuksia edistetään jatkamalla kielipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Kielipoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.6.2022.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan kielellisiä oikeuksia edistetään jatkamalla kielipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Kielipoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.6.2022

Lisätietoja

Lisää aiheesta