Hallituksen esitys turvallisuusselvitysten laajentamiseksi satamissa

OM166:00/2023 Säädösvalmistelu

Turvallisuusselvityslakia muutetaan henkilöturvallisuusselvitysten laajentamiseksi satamissa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM166:00/2023

Asianumerot VN/28824/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.10.2023 – 29.2.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Turvallisuusselvityslakia muutetaan henkilöturvallisuusselvitysten laajentamiseksi satamissa.

Lähtökohdat

Hanke toteuttaa osin hallitusohjelman kirjausta "Ulotetaan laaja turvallisuusselvitys satamissa ja muissa kriittisissä turvallisuusympäristöissä työskenteleville työntekijöille valmistelussa arvioitavassa laajuudessa."