Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Ahvenanmaan itsehallintolain muuttaminen
OM tasavallan presidentin esittely 31.1.2020 11.00
Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
OM tasavallan presidentin esittely 31.1.2020 11.00