Tasavallan presidentin asetus OM/2022/149

« Tasavallan presidentin esittely 30.9.2022 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus sisäasioiden rahastojen ohjelmia koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus sisäasioiden rahastojen ohjelmia koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla Asetuksessa on tarkoitus soveltaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa ja sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevan ohjelman hallinnointia Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvien tehtävien osalta. Sopimusasetuksessa ehdotetaan, että ohjelmia koskevat hallinto- ja tarkastustehtävät, jotka sisäasioiden rahastoista annetun lain soveltamista Ahvenanmaalla koskevan maakuntalain mukaan hoitaa Ahvenanmaan maakunnan hallitus, siirretään sisäministeriön ja valtiovarainministeriön hoidettaviksi. Ohjelmien hallintoviranomaisena toimisi sisäministeriö ja tarkastusviranomaisena toimisi valtiovarainministeriö. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1.10.2022.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen sisäasioiden rahastojen ohjelmia koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen