Viran täyttäminen OM/2023/66

« Tasavallan presidentin esittely 9.6.2023 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin käräjäoikeuden kahdeksan käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen esittelijäneuvos, käräjätuomari Lauri Aleksi Länsman, aluesyyttäjä Panu Petteri Perälä, hovioikeudenneuvos Juha Matti Hartikainen, käräjätuomari Juha Tapani Kärkölä, käräjätuomari Päivi Hannele Risikko, käräjätuomari Marjut Anneli Koivisto, käräjätuomari Jenni Maria Lilja ja käräjätuomari Mari Katariina Köngäs Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Heli Anneli Pöntinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Riina Johanna Hero

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen esittelijäneuvoksen, käräjätuomari Lauri Aleksi Länsmanin 1.10.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan aluesyyttäjä Panu Petteri Perälän 1.7.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Juha Matti Hartikaisen 1.10.2023 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Juha Tapani Kärkölän 1.7.2023 lukien, viidenneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Päivi Hannele Risikon 1.1.2024 lukien, kuudenneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Marjut Anneli Koiviston 1.7.2023 lukien, seitsemänneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Jenni Maria Liljan 1.7.2023 lukien ja kahdeksanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Mari Katariina Könkään 1.7.2023 lukien ja Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Heli Anneli Pöntisen 1.7.2023 lukien ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Riina Johanna Heron 1.7.2023 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.