Ahvenanmaan maakuntalait OM/2023/72

« Tasavallan presidentin esittely 9.6.2023 11.00

Oikeusministeriö

1. Landskapslag om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland, 2. Landskapslag om ändring av plan- och bygglag för landskapet Åland, 3. Landskapslag om ändring av landskapslag om energideklaration för byggnader, 4. Landskapslag om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet, 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020 – 2023, 6. Landskapslag om ändring av 29 och 29 f § kommunalskattelagen för landskapet Åland.

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Esitys

Tasavallan Presidentti päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakeihin

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen