Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen OM/2023/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen (VT 21) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Johtava asiantuntija Kati Pärnänen, p. +358 295 150 288

Asia

Valtioneuvosto on julkisen hakumenettelyn jälkeen 18.3.2021 nimittänyt oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.4.2021 - 28.2.2023 ja 1.3.2023 - 29.2.2024 oikeustieteen maisteri Anna Saarelan viran vakituisen haltijan, Anna-Elina Pohjolaisen virkavapaan ajaksi.

Valtioneuvosto on 19.10.2023 myöntänyt Pohjolaiselle virkavapaata ajalle 1.3.2024 - 28.2.2026 nykyisessä tehtävässään Euroopan unionin oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tietosuojayksikössä jatkamiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen (VT21) määräaikaiseen virkasuhteeseen oikeustieteen maisteri Anna Saarelan ajalle 1.3.2024 - 28.2.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.