Oikeusministeriön tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet

Oikeusministeriön tietojärjestelmistä pidetään julkisuuslain mukaisia tietojärjestelmäselosteita sekä henkilötietolain mukaisia henkilörekisteriselosteita, joista ilmenee tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin talletettavat tiedot. 

Selosteet ovat luettavissa oikeusministeriön kirjaamossa osoitteessa Eteläesplanadi 10, Helsinki, puh. 02951 50320.

Henkilörekisteriselosteet

Diaari - asiankäsittelyjärjestelmä Oskari
Palauterekisteri (www.oikeusministerio.fi-verkkopalvelun ja viestintäyksikön sähköpostiosoitteen kautta saatu palaute)
Toimittaja- ja sidosryhmärekisteri
valtiolle.fi - valtionhallinnon työnhakupalvelu