Justitieministeriets datasystem- och registerbeskrivningar

Justitieministeriet uppgör sådana registerbeskrivningar över sina datasystem och personregister som förutsätts enligt offentlighetslagen och personuppgiftslagen. Av beskrivningen framgår systemets användningsändamål och uppgifterna som lagras i det.

Beskrivningarna finns tillgängliga vid justitieministeriets registratorskontor på adressen Södra Esplanaden 10, Helsingfors, tfn 02951 50320.

Personregisterbeskrivningar

Diarium - ärendehanteringssystemet Oskari

Responsregistret (kommentarer som skickats vial www.justitieministeriet.fi och informationsenhetens e-postadress)

Medie- och intressegruppsregister

valtiolle.fi - statens jobbsökningstjänst