Hyppää sisältöön
Media

Aikuisten suojelua koskeva yleissopimus helpottaisi edunvalvontaa kansainvälisissä tilanteissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2010 11.00
Tiedote -

Hallitus esittää, että Suomi liittyisi Haagissa vuonna 2000 tehtyyn yleissopimukseen aikuisten kansainvälisestä suojelusta. Perjantaina 14. toukokuuta eduskunnalle presidentin esittelyssä annettavan lakiesityksen tavoitteena on helpottaa edunvalvojan tehtävää tilanteissa, joissa päämiehen asiaa on hoidettava vieraassa valtiossa.

Haagin sopimusta sovelletaan kansainvälisiä liittymiä sisältävissä tilanteissa sellaisten 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden suojeluun, jotka henkilökohtaisten kykyjensä heikentymisen tai riittämättömyyden vuoksi eivät voi suojella etujaan.

Yleissopimuksella luodaan yhteistyöverkosto, jonka avulla toisesta valtiosta voidaan saada suojelun tarvetta valaisevaa tietoa. Verkoston avulla voidaan myös ilmoittaa toiseen sopimusvaltioon, että suojelun kohteena oleva tai suojelua mahdollisesti tarvitseva henkilö on siirtynyt asumaan tuohon valtioon. Sen viranomainen voi tämän jälkeen arvioida henkilön tilanteen ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Yleissopimukseen sitoutuminen helpottaa edunvalvojan tehtävän hoitamista tilanteissa, joissa päämiehen asioita on hoidettava toisessa valtiossa, sillä sopimuksella turvataan että edunvalvontaa koskeva päätös tunnustetaan ja että edunvalvoja voi käyttää valtuuksiaan toisessa valtiossa.

Sopimuksessa tarkoitettuna keskusviranomaisena toimisi Suomessa oikeusministeriö. Toisessa sopimusvaltiossa annetun päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta päättäisi Helsingin hovioikeus.


Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Markku Helin, puh. 09 1606 7665

Sivun alkuun