Hyppää sisältöön
Media

Vuoden 2015 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2014 12.39
Tiedote -

Seuraavat muutokset tulevat voimaan oikeusministeriön hallinnonalalla 1.1.2015.

Syyteneuvottelu mahdolliseksi
Uudessa menettelyssä rikoksesta epäilty voi tunnustamalla saada mahdollisuuden rangaistuksensa lieventämiseen.
Tiedote 10.12.2014

Uusi yhdenvertaisuuslaki voimaan
Laki parantaa syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajentaa velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta. Vähemmistövaltuutetusta tulee syrjintä-asioita laajasti käsittelevä yhdenvertaisuusvaltuutettu.
Tiedote 30.12.2014

Tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu oikeusministeriön hallinnonalalle
Osana yhdenvertaisuuslakiin liittyvää uudistusta tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun virat ja toimistot kootaan oikeusministeriön hallinnonalalle.
Tiedote 30.12.2014

Terrorismirikosten rangaistavuus laajenee
Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten tulee rangaistavaksi. Myös terrorismin rahoittamisen rangaistavuus laajenee.
Tiedote 11.12.2014

Ihmiskauppaan liittyviin säännöksiin tarkistuksia
Rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevat rangaistussäännökset täsmentyvät. Lainmuutoksilla selvennetään rajanvetoa ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten välillä.
Tiedote 18.12.2014

Uusi turvallisuusselvityslaki tulee voimaan
Henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävät menettelyt uudistuvat. Uusi laki laajentaa niitä tehtäviä, joissa toimivista henkilöturvallisuusselvitys on mahdollista laatia.
Tiedote 16.12.2014

Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille
Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin. Lakiin otetaan säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä.
Tiedote 18.12.2014

Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan
Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee 0,4 prosentin korotus. Velkajärjestelyssä olevan henkilön velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelman aikana hankkimistaan lisätuloista muuttuu.
Tiedote 25.11.2014

Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan
Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee 0,4 prosentin korotus.
Tiedote 25.11.2014

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos yhdistetään Helsingin yliopistoon
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos siirtyy oikeusministeriön hallinnonalalta osaksi Helsingin yliopistoa. Samalla tutkimuslaitoksen nimi muuttuu Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiksi.
Tiedote 12.12.2014

Julkisten notaarien tehtävät ajanmukaistetaan
Julkisten notaarien toimivaltuudet selkeytyvät tietyissä ulkomaan viranomaisia varten tarvittavissa todistuksissa sekä toimenpiteissä.
Tiedote 8.12.2014

Turun ja Varsinais-Suomen oikeusaputoimistot yhdistyvät, samoin Kankaanpään ja Porin toimistot - toimipaikat säilyvät ennallaan
Turun ja Varsinais-Suomen oikeusaputoimistot yhdistyvät hallinnollisesti ja niistä muodostetaan Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto. Kankaanpään ja Porin oikeusaputoimistot yhdistetään Satakunnan oikeusaputoimistoksi. Samalla Kankaanpään oikeusaputoimiston Ikaalisten ja Parkanon toimipaikat siirtyvät osaksi Pirkanmaan oikeusaputoimistoa. Muutoksen myötä Kankaanpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon kunnat siirretään hallinnollisesti Pirkanmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen.
Tiedote 20.8.2013

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto Pohjoismaiden välillä mahdolliseksi
Suomessa tuomittu yhdyskuntapalvelu voidaan siirtää täytäntöönpantavaksi toiseen Pohjoismaahan ja vastaavasti toisessa Pohjoismaassa tuomittu tai määrätty yhdyskuntapalvelu siirtää Suomeen.
Tiedote 27.11.2014

Korsnäs ja Luoto muuttuvat kaksikielisiksi

Ruotsinkieliset kunnat Korsnäs ja Luoto muuttuvat kaksikielisiksi vuoden alusta. Asetus kuntien kielellisestä asemasta on voimassa vuoden 2022 loppuun.
Tiedote 30.12.2014.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun