Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa tiukennuksia laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuuseen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2013 8.10
Tiedote -

Laittoman maahantulon järjestäminen halutaan nykyistä laajemmin rangaistavaksi. Työryhmä ehdottaa, että maahantulon järjestäminen säädetään rangaistavaksi myös silloin, kun maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa (esimerkiksi passia), viisumia tai oleskelulupaa.

Nykyisin laittoman maahantulon järjestäminen on rangaistavaa, kun ulkomaalaiselta puuttuu maahantuloon vaadittava asiakirja. Korkein oikeus katsoi vuonna 2010, että säännöksen nykyinen sanamuoto ei sovellu tapaukseen, jossa viisumi on saatu antamalla vääriä tietoja.

Ehdotuksen mukaan rangaistavaa olisi tuoda maahan ulkomaalainen, jonka matkustusasiakirja, viisumi tai oleskelulupa on saatu antamalla asiakirjan myöntämisen kannalta merkityksellistä totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa taikka lahjomalla tai pakottamalla viranomainen asiakirjan myöntämiseen. Rangaistus olisi sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Myös näiden tekojen yritys olisi rangaistava.

Rangaistavaa olisi myös tällaisen asiakirjan luovuttaminen ulkomaalaiselle samoin kuin kuljetuksen järjestäminen henkilölle, jolla on tällainen asiakirja.

Kielletty tai ilman lupaa tapahtuva oleskelu tai liikkuminen rajavyöhykkeellä ei enää olisi rangaistavaa rajavyöhykerikkomuksena. Tahalliset teot olisivat kuitenkin edelleen rangaistavia valtionrajarikoksena tai lievänä valtionrajarikoksena.

Uudistuksen tavoitteena on estää ennalta Suomeen suuntautuvan laittoman maahantulon järjestämistä. Suomi ei ole ollut erityisen houkutteleva maa laittomille maahantulijoille verrattuna eräisiin muihin Euroopan unionin maihin tai Schengen-valtioihin. Suomea voidaan kuitenkin käyttää laittomaan maahantuloon muihin Schengen-maihin. Laiton maahantulo Euroopan unionin alueella on kasvussa ja siihen saattaa liittyä kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, jossa korvausta vastaan järjestetään vääriä tai väärin tiedoin saatuja asiakirjoja ja kuljetuksia laittomille maahantulijoille.

Hallitusohjelmassa edellytetään, että laittoman maahantulon järjestämistä koskevan lainsäädännön uudistustarpeet selvitetään.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Lena Andersson,
puh. 02951 50244, s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun