Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp föreslår att straffansvaret för ordnande av olaglig inresa utvidgas

Justitieministeriet 19.2.2013 8.10
Pressmeddelande -

Det föreslås att ordnande av olaglig inresa i flera fall än för närvarande blir straffbart. Arbetsgruppen föreslår att ordnande av inresa ska vara straffbart också då det för inresan har använts ett resedokument (t.ex. pass), visum eller uppehållstillstånd som i och för sig är autentiskt, men som fåtts på falska grunder.

För närvarande är ordnande av olaglig inresa straffbart om utlänningen som förts in i landet inte har ett sådant dokument som krävs för inresa. Högsta domstolen ansåg år 2010 att bestämmelsen i sin nuvarande ordalydelse inte kan tillämpas på situationer där ett visum har fåtts genom att ge falska uppgifter.

Det föreslås bli straffbart att föra in i Finland en utlänning vars resedokument, visum eller uppehållstillstånd har fåtts genom att ge osanna eller vilseledande uppgifter som är betydelsefulla för beviljandet av dokumentet, eller genom att muta eller tvinga myndigheten att bevilja dokumentet. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Även försök till dessa brott ska vara straffbart.

Det ska också vara straffbart att överlåta ett ovan nämnt dokument till en utlänning samt att ordna transport för en utlänning som har ett sådant dokument.

Olovlig eller förbjuden färdsel eller vistelse inom gränszonen ska inte längre vara straffbart som gränszonsförseelse. Om dessa gärningar begåsuppsåtligen ska de fortsättningsvis vara straffbara som riksgränsbrott eller lindrigt riksgränsbrott.

Reformen syftar till att förebygga ordnande av olagliga inresor till Finland. Finland har inte varit ett särskilt attraktivt land för olaglig inresa jämfört med vissa andra EU- eller Schengenländer. Finland kan dock användas som genomfartsland för olagliga inresor till andra Schengenländer. Olaglig inresa har ökat inom EU och kan ha kopplingar till organiserade kriminella grupper, som mot ersättning ordnar falska dokument, handlingar som baserar sig på falska uppgifter och transporter för olagliga invandrare.

Enligt regeringsprogrammet ska behoven att se över lagstiftningen om ordnande av olaglig inresa utredas.

Ytterligare upplysningar: arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Lena Andersson,
tfn 02951 50244, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson