Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa kokeilua, jolla edistettäisiin lapsen edun huomioon ottamista huoltoriidoissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.8.2010 8.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että eräissä käräjäoikeuksissa ryhdytään kokeilemaan uudenlaista lapsen huoltoriitojen sovittelua. Sovittelussa olisi mukana lapsipsykologi tai perheterapeutin koulutuksen saanut kokenut sosiaalityöntekijä, joka valvoisi lapsen etua. Työryhmä luovutti ehdotuksensa tänään oikeusministeri Tuija Braxille.

Uuden menettelyn toivotaan lisäävän sovintojen määrää ja näin parantavan lapsen edun huomioon ottamista erityisesti vaikeissa huoltoriidoissa. Kokeilu on tarkoitus käynnistää ensi vuoden alussa Espoon, Helsingin, Oulun ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuksissa.

Hallitus on politiikkariihen kannanotossaan helmikuussa 2009 sitoutunut kokeilun järjestämiseen, mutta sen rahoitus on vielä auki. Kokeilu on osa hallituksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa, joka vahvistaa lapsiystävällistä Suomea.

Sovittelua johtavan tuomarin apuna toimivalla lapsipsykologilla tai sosiaalityöntekijällä pitäisi olla kokemusta työskentelystä eroperheiden kanssa. Hänen tärkein tehtävänsä olisi auttaa erityisesti vanhempia näkemään lapsen etu. Hän osallistuisi sovitteluistuntoihin ja hän voisi myös keskustella erikseen lapsen kanssa, jos vanhemmat sen hyväksyvät.

Kaksivuotisen kokeilun aikana asiantuntijat tulisivat perheneuvoloista tai kokeneiden lastenvalvojien joukosta ja heidän palkkionsa maksettaisiin valtion varoista.

Sovitteluun soveltuvia juttuja arvioidaan olevan 160 vuodessa. Sovitteluun eivät sovellu riidat, joissa vanhemmilla on vakavia psykososiaalisia ongelmia, päihdeongelmia, perheessä on ollut väkivaltaa tai vanhemmat ovat keskenään epätasapainoisessa asemassa. Nykyisin sovintoon päättyy oikeudenkäynnissä noin puolet huoltoriidoista.

Kokeilussa oli esimerkkinä Norjassa hyväksi havaittu ns. Follo-malli, jossa lapsipsykologi osallistuu lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevaan oikeudenkäyntiin. Koska tämä ei Suomessa nykylainsäädännön mukaan ole mahdollista, kokeilu on tarkoitus toteuttaa erillisessä sovittelumenettelyssä. Menettely edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta. Tuomarin tulisi siirtää juttu sovitteluun, kun hän katsoo menettelyn sopivaksi. Myös vanhempia tulisi rohkaista tekemään sovitteluhakemuksia.

Työryhmä ehdottaa jatkotyöryhmän perustamista valmistelemaan uuden menettelyn laajempaa käyttöönottoa.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, käräjätuomari Marjo Naapi, Espoon käräjäoikeus,
puh. 010 36 45000 (vaihde), ja sihteeri, hallinto-oikeussihteeri Piritta Koivukoski, Helsingin hallinto-oikeus, puh. 010 36 42118

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun