Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä valmistelemaan äitiyttä koskevia säännöksiä

Oikeusministeriö
11.7.2014 7.12
Tiedote -

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset äitiyttä koskevaksi sääntelyksi. Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, millä edellytyksillä ja miten naisparille syntyvän lapsen oikeudellinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa.

Työryhmä valmistelee ehdotuksen myös muiksi äitiyden määräytymistä koskeviksi perussäännöksiksi. Se ottaa kantaa esimerkiksi siihen, miten Suomessa tulee suhtautua äitiyteen, joka perustuu vieraan valtion lakiin.

Tavoitteena on selkeyttää äitiyden määräytymistä lapsen edun toteutumisen varmistamiseksi ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi

Kun hallituksen esitys isyyslain uudistamisesta 25. kesäkuuta annettiin eduskunnalle, 14 ministeriä hyväksyi lausuman, jonka mukaan naisparille syntyvän lapsen oikeusturvan kannalta on tarve laatia säännökset siitä, miten lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa.

Lausumassa edellytetään, että lainsäädäntöehdotukset laaditaan isyyslain uudistamistyöryhmän mietintöön sisältyvän tarkastelun ja siitä annetun lausuntopalautteen pohjalta. Lausunnoissa kannatettiin erityisesti äitiyden oikeudellista määrittelemistä sekä naisparien vanhemmuuden sääntelyä tilanteessa, jossa lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidolla.

Työryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöneuvos Salla Silvola oikeusministeriöstä. Ryhmän on saatava työnsä valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy esityksen vielä tällä vaalikaudella.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Otto Andersson, puh. 02951 50255
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun