Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda bestämmelser om moderskap

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2014 7.12
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda förslag till bestämmelser om moderskap. Arbetsgruppen ska utarbeta ett förslag till på vilka förutsättningar och på vilket sätt det juridiska förhållandet mellan barn till kvinnopar och barnets båda föräldrar kan fastställas.

Arbetsgruppen ska också utarbeta ett förslag till andra grundläggande bestämmelser om hur moderskapet bestäms. Den ska ta ställning till bland annat hur finska myndigheter ska förhålla sig till moderskapet när moderskapet grundar sig på en främmande stats lag.

Målet är att skapa klarhet i hur moderskapet bestäms för att trygga barnets intresse och för att främja likabehandling.

När regeringens proposition om revidering av faderskapslagen överlämnades till riksdagen den 25 juni, godkände 14 ministrar ett uttalande enligt vilket det med tanke på rättsskyddet för barn till kvinnopar finns behov att utarbeta bestämmelser om hur barnets juridiska förhållande till båda sina föräldrar kan fastställas.

I uttalandet krävs att lagförslagen utarbetas på basis av den granskning som ingår i betänkandet av arbetsgruppen för revidering av lagen om faderskap och responsen på den. Punkter som fick speciellt stort stöd i remissvaren var att fastställa en juridisk definition för moderskapet och att utarbeta bestämmelser om kvinnoparens föräldraskap i situationer där barnet har kommit till genom assisterad befruktning.

Ordförande för arbetsgruppen är lagstiftningsrådet Salla Silvola från justitieministeriet. Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före slutet av oktober. Målet är att riksdagen godkänner förslaget redan under den innevarande valperioden.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen