Hoppa till innehåll
Media

Nämnden för bedömningskriterier gav rekommendation om när företag är berättigade till förfarandet med säkerhetsutredning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2023 9.00
Nyhet

Nämnden för bedömningskriterier, som finns i anslutning till justitieministeriet, har gett en ny tolkningsrekommendation om tillämpningen av säkerhetsutredningslagen. I sin rekommendation föreslår nämnden flera bedömningskriterier som skyddspolisen kan utnyttja vid bedömningen av om ett företag har rätt att omfattas av säkerhetsutredningsförfarandet med anledning av ett ytterst viktigt enskilt ekonomiskt intresse.

Syftet med en säkerhetsutredning är bland annat att förebygga verksamhet som kan medföra skada för statens säkerhet, försvaret, Finlands internationella förbindelser, den allmänna säkerheten eller enskilda ekonomiska intressen av synnerligen stor betydelse. Utredningar görs bara för de arbetsuppgifter som anges i lag. Skyddspolisen gör säkerhetsutredningar endast för organisationer vars verksamhet kan inverka på Finlands nationella säkerhet eller enskilda ekonomiska intressen av synnerligen stor betydelse.

Skyddspolisen kan utnyttja nämndens bedömningskriterier när den bedömer ett företags ansökan om att få omfattas av förfarandet med säkerhetsutredning för att skydda ytterst viktiga enskilda ekonomiska intressen. 

Förutsättningen är skydd av ytterst viktiga enskilda ekonomiska intressen

Skyddspolisens beslut om att godkänna förfarandet förutsätter att utredningen behövs för att skydda ytterst viktiga enskilda ekonomiska intressen. Innan ett företag kan omfattas av förfarandet med säkerhetsutredning ska skyddspolisen begära ett utlåtande av nämnden för bedömningskriterier. Förfarandet gäller till exempel uppgifter där arbetstagaren har användarrättigheter för informationssystem eller där arbetstagaren får uppgifter om företagshemligheter, teknologiskt utvecklingsarbete eller utnyttjandet av det.

Nämnden för bedömningskriterier inrättades för att säkerställa en enhetlig praxis och för att stödja tillämpningen av säkerhetsutredningslagen som trädde i kraft 2015. Nämndens huvudsakliga uppgift är att ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar. Tolkningsrekommendationerna är inte bindande för den behöriga myndigheten. Nämnden ger även utlåtanden om när förfarandet med säkerhetsutredning tillämpas i fråga om vissa arbetsuppgifter i ett företag. 

Ytterligare information:
Jenni Herrala, lagstiftningsråd, ordförande för nämnden för bedömningskriterier, försvarsministeriet, tfn 0295 140 601, [email protected]
Petteri Jartti, sekreterare för nämnden för bedömningskriterier, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 0295 150 076, [email protected] 
Kimmo Janhunen, sekreterare för nämnden för bedömningskriterier, ledande sakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 020, [email protected]

Nämndens tolkningsrekommendation: Ansökan om att få omfattas av förfarandet med säkerhetsutredning med anledning av ytterst viktigt enskilt ekonomiskt intresse

Nämndens webbplats

Tillbaka till toppen