Hyppää sisältöön
Media

Arviomuistio asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2020 13.25
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa kartoitetaan 10 vuotta voimassa olleen asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita. Nämä koskevat muun muassa digitaalisen kehityksen hyödyntämistä, ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kotona asumisen helpottamista, yhteisöllisen asumisen ekologisen kestävyyden edistämistä ja osuustoiminnallista asumista.

Asunto-osakeyhtiölain arviointi on tullut ajankohtaiseksi, sillä kymmenessä vuodessa taloyhtiöiden toimintaympäristö ja taloyhtiöiden kiinteistöjen, rakennusten ja huoneistojen käyttötavat ovat muuttuneet. Osa keskeisistä muutostarpeista liittyy myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toteuttamiseen.

Arviomuistion mukaan on tarpeen arvioida taloyhtiöiden yhtiökokouksien etäosallistumisen ja verkkokokouksen järjestämisen sekä digitaalisten asiakirjojen ja kommunikaation käytön helpottamista entisestään. 

Ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kotona asumisen tukemiseksi muistiossa arvioidaan, miten helpotettaisiin osakkaiden oikeutta toteuttaa myös huoneistonsa ulkopuolella esteettömyyttä parantavia muutoksia. Lisäksi muistiossa käsitellään muun muassa sähköautojen latauspisteitä, yhteiskäyttöpalveluita ja uusiutuvan energian taloyhtiökohtaista tuotantoa koskevan päätöksenteon helpottamista. 

Muistiossa arvioidaan myös mahdollisuutta muuttaa asunto-osakeyhtiölakia niin, että yhtiöjärjestyksessä sallittaisiin myös osuustoimintaperiaatteiden mukaiset osakkeiden luovutus- ja hankintarajoitukset ja kaikkien osakkaiden yhtä suuren äänimäärän käyttö. 

Muistiossa arvioidaan myös lukuisia muita mahdollisia asunto-osakeyhtiölain tarkistustarpeita, esimerkiksi lyhytaikaisen vuokrauksen haittojen vähentämistä, huoneistossa tupakoinnin haittojen vähentämistä sekä lakisääteisen isännöinnin sisällön selventämistä. Näiltä osin kysymys on lähinnä yhtiöiden ja niiden asioita hoitavien päivittäiseen toimintaan sovellettavien yksityiskohtien selventämisestä.

Arviomuistiosta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssa 10.1.2021 saakka. Lausuntopalautteen ja sen läpikäynnin arvioinnin jälkeen arvioidaan, mihin toimiin ja millä aikatauluilla niihin on tarpeen ryhtyä.

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 0295 150 074, [email protected]

Lausuntopalvelu.fi
 

Sivun alkuun