Hoppa till innehåll
Media

Bedömning av behoven att ändra lagen om bostadsaktiebolag på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2020 13.25
Pressmeddelande

Justitieministeriet har beredd en bedömningspromemoria där man kartlägger behoven att ändra lagen om bostadsaktiebolag som varit i kraft i 10 år. Ändringsbehoven gäller bland annat möjligheterna att utnyttja den digitala utvecklingen, att göra det lättare för äldre och rörelsehindrade att bo hemma, att förbättra den ekologiska hållbarheten av boende i gemenskap samt boende i form av andelsverksamhet.

Behovet att se över lagen om bostadsaktiebolag beror på att husbolagens verksamhetsmiljö och användningen av bolagens fastigheter, byggnader och lägenheter har förändrats på tio år. En del av de viktigaste ändringsbehoven hänför sig till genomförandet av statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Enligt bedömningen är det nödvändigt att ytterligare utreda möjligheterna att göra det lättare att delta i husbolagens bolagsstämmor på distans och ordna nätmöten samt att använda digitala dokument och kommunikation. 

För att stödja möjligheterna för äldre och rörelsehindare att bo hemma har man i promemorian bedömt hur delägarnas rätt att genomföra ändringar som ökar tillgängligheten även utanför deras egna lägenheter kunde förbättras. I bedömningen behandlas också bland annat laddningspunkter för elbilar, utnyttjande av samanvändningstjänster och hur beslutsfattandet om produktion av förnybar energi i enskilda husbolag kunde underlättas. 

I promemorian bedöms också om lagen om bostadsaktiebolag kunde ändras så att det i bolagsordningen även tillåts begränsningar av överlåtelse och förvärv av aktier enligt principerna för andelsverksamhet samt så att alla delägare har lika stort röstetal. 

Därtill bedöms ett flertal andra eventuella behov att revidera lagen om bostadsaktiebolag, t.ex. möjligheterna att minska olägenheterna med kortvarig uthyrning av lägenheter och rökning i lägenheter samt förtydliga innehållet av de lagstadgade disponenttjänsterna. Till dessa delar är det närmast fråga om att förtydliga de detaljer som tillämpas på den dagliga verksamheten i bolagen och för dem som sköter bolagens ärenden.

Utlåtanden om bedömningen kan lämnas in i tjänsten utlåtande.fi fram till den 10 januari 2020. Efter remissbehandlingen och en genomgång av remissvaren bedöms vilka åtgärder som behövs och inom vilken tidtabell de bör vidtas.

Mer information: 
Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Utlåtande.fi
 

Tillbaka till toppen