Hyppää sisältöön
Media

Asunto-osakeyhtiöiden toiminnan kehittäminen jatkuu - Vaikuta siihen, miten taloyhtiöissä viestitään!

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2015 11.02
Tiedote

Asunto-osakeyhtiöiden toiminnan kehittämistarpeiden kansalaisarviointi jatkuu. Tänään avatussa verkkokeskustelussa puhutaan siitä, miten taloyhtiön viestintä tulisi hoitaa. Keskustelua käydään suositusluonnoksesta, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua isännöinnin, hallituksen ja osakkaiden välillä sekä selkeyttää viestinnän rooleja taloyhtiössä.

Aiemmissa kyselyissä ja verkkokeskusteluissa palaute on ollut selkeä: taloyhtiöiden viestintää pitää parantaa. Toiminnan avoimuus ja riittävä viestintä osakkaiden ja asukkaiden kanssa parantavat asumisviihtyisyyttä ja lisäävät kiinnostusta yhteiseen päätöksentekoon.

Luonnos taloyhtiöiden viestintäsuositukseksi on laadittu Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton ja oikeusministeriön yhteistyönä. Suosituksen laatimisessa on hyödynnetty aiemmissa verkkokeskusteluissa ja -kyselyissä saatua tietoa käytännön kokemuksista sekä kansalaisten ideoita taloyhtiöiden viestinnän ja johtamisen kehittämiseksi.

Suosituksessa käydään läpi taloyhtiön tilikauden aikainen viestintä, yhtiökokousviestintä, korjaushankkeisiin ja poikkeustilanteisiin liittyvä viestintä sekä taloyhtiön käytettävissä olevat viestintätavat ja -välineet. Suositus antaa kokonaiskuvan taloyhtiön viestintää koskevista asunto-osakeyhtiölain säännöksistä ja niitä täydentävästä hyvästä tavasta.

Viestinnän ohjeistukselle ja roolitukselle on taloyhtiöissä selvä tilaus. Viestintää ei tapahdu itsestään, vaan aina jonkun on oltava asiassa aktiivinen. Tarkoitus on, että suositus viimeistellään saadun palautteen pohjalta ja julkaistaan tulevan syksyn aikana. Näin se olisi käyttöönotettavissa taloyhtiöiden kevään 2016 yhtiökokouksissa.

Verkkokeskustelu osoitteessa vaikuta-asunto-osakeyhtiolakiin.fi

Verkkokeskustelu viestintäsuositusluonnoksesta alkaa maanantaina 25. toukokuuta ja kestää kesäkuun loppuun. Keskustelu on avoin kaikille, siihen voivat osallistua niin taloyhtiöiden asukkaat, osakkaat, hallitusten jäsenet kuin isännöitsijätkin.

Luonnoksen sisältöä voi keskustelussa sekä kommentoida että peukuttaa ja täydentää omilla lisäsuosituksilla. Suositusluonnoksen laatijat ovat mukana keskustelussa ja tavoitteena on avoin vuoropuhelu: Osallistu keskusteluun ja vaikuta siihen, miten taloyhtiöissä jatkossa viestitään!

Ensimmäiseen asunto-osakeyhtiölain toimivuutta koskevaan verkkokyselyyn syksyllä 2013 osallistui ennätysmäärä kansalaisia, kaikkiaan yli 6 300 taloyhtiön osakasta, hallituksen jäsentä, isännöitsijää ja kiinteistönvälittäjää vastasi. Heistä yli neljä tuhatta ilmaisi halunsa olla mukana myös jatkossa. He saavat oikeusministeriöltä sähköpostitse kutsun tulla mukaan myös nyt alkavaan keskusteluun.

Lisätietoja:

oikeusministeriö:
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220, ja
tutkija Markus Tervonen, puh. 02951 50558, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Isännöintiliitto: lakiasiantuntija Jaana Sallmen, puh. 045 135 2011
Kiinteistöliitto: vanhempi lakimies Kristel Pynnönen, puh. 040 579 6978

Sivun alkuun