Hoppa till innehåll
Media

Utvecklingen av bostadsaktiebolagens verksamhet fortsätter: Delta i diskussionen om hur kommunikationen i husbolagen kan förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2015 11.02
Pressmeddelande

Medborgardiskussionen om utvecklingsbehoven i bostadsaktiebolagens verksamhet fortsätter. I dag inleds en webbdiskussion om hur kommunikationen i husbolagen kunde utvecklas. Diskussionen gäller utkastet till rekommendation om husbolagens kommunikation som syftar till att förbättra informationsgången mellan disponenten, styrelsen och aktieägarna samt att klargöra de olika rollerna i husbolagens kommunikation.

Behovet att förbättra kommunikationen i husbolagen har framgått tydligt av de tidigare webbenkäterna och -diskussionerna. Öppenhet i husbolagets verksamhet och tillräcklig information till aktieägarna och andra som bor i husbolaget ökar boendetrivseln och intresset för gemensamt beslutsfattande.

Utkastet till rekommendation om husbolagens kommunikation har utarbetats i ett samarbete mellan Disponentförbundet, Fastighetsförbundet och justitieministeriet. I rekommendationen har man beaktat de praktiska erfarenheter och idéer för att förbättra husbolagens kommunikation och ledning som samlats in i de tidigare enkäterna och webbdiskussionerna.

Rekommendationen gäller kommunikationen under räkenskapsperioden, i samband med bolagsstämmorna och beträffande reparationer och undantagssituationer samt kommunikationssätten och -medlen som husbolagen kan använda. Rekommendationen ger en helhetsbild av bestämmelserna om husbolagens kommunikation i lagen om bostadsaktiebolag samt av god förvaltningssed som kompletterar dessa bestämmelser.

Det finns ett tydligt behov av anvisningar om husbolagens kommunikation samt de olika rollerna i denna verksamhet. Kommunikation sker inte av sig själv utan kräver alltid att någon är aktiv i saken. Kommentarerna och förbättringsförslagen som lämnas in i webbdiskussionen beaktas i den slutliga rekommendationen. Avsikten är att rekommendationen publiceras under hösten så att husbolagen kan utnyttja den vid bolagsstämmorna våren 2016.

Webbdiskussion på adressen vaikuta-asunto-osakeyhtiolakiin.fi

Webbdiskussionen om utkastet till rekommendation om husbolagens kommunikation börjar på måndagen den 25 maj och pågår till slutet av juni. Diskussionen är avsedd för alla intresserade, såväl för aktieägarna och andra som bor i ett husbolag som för styrelsemedlemmarna och disponenterna.

I diskussionen kan deltagarna kommentera eller gilla de föreslagna rekommendationerna eller föreslå ytterligare rekommendationer. Kommentarer och idéer kan läggas fram på finska eller svenska. Man kan också delta i diskussionen på båda språken. Beredarna av rekommendationen deltar i diskussionen och syftet är att skapa en öppen dialog: Delta i diskussionen för att förbättra kommunikationen i husbolagen!

Den första webbenkäten om hur lagen om bostadsaktiebolag fungerar ordnades hösten 2013 och över 6 300 aktieägare, styrelseledamöter, disponenter och fastighetsförmedlare svarade på enkäten. Över fyra tusen anmälde dessutom att de gärna deltar i utvecklingsarbetet också i fortsättningen och till dessa personer skickas en e-postinbjudan att delta även i denna webbdiskussion.

Ytterligare upplysningar:

justitieministeriet:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220, och
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Disponentförbundet: juridisk expert Jaana Sallmen, tfn 045 135 2011
Fastighetsförbundet: äldre jurist Kristel Pynnönen, tfn 040 579 6978

Tillbaka till toppen