Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta tiedottaa
Autonominen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta kaikille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2022 9.31
Tiedote

Aidosti moniääninen kansalaisyhteiskunta vahvistaa demokratiaa ja koko yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE korostaa tänään julkistetussa uudessa strategiassaan sekä hallitusohjelmatavoitteissaan kansalaisyhteiskunnan elinvoiman ja autonomian merkitystä muuttuvassa toimintaympäristössämme.

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE haluaa eduskuntavaalien alla muistuttaa kansalaisyhteiskunnan autonomisuuden ja moniäänisyyden merkityksestä yhteiskunnassamme. Kansalaisyhteiskuntaa ravistelevat monet muutokset, jotka edellyttävät aktiivista kansalaisyhteiskuntapolitiikkaa sekä toimia kansalaisyhteiskunnan ja sen tulevaisuuden suojelemiseksi.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula painottaa kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon välisen vuorovaikutuksen ja kumppanuuden merkitystä. 
- Suomalainen kansalaisyhteiskunta on perinteisesti vahva, ja sen toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta myös jatkossa. Kansalaisyhteiskunnalla olevaa tietoa ja asiantuntemusta pitäisi myös käyttää nykyistä enemmän yhteisessä päätöksenteossa. Kansalaistoiminnan rahoitus on turvattava pitkäjänteisesti ja ennakoitavasti, yhdistysautonomia huomioon ottaen, Kumpula toteaa.

Neuvottelukunnan tuoreessa strategiassa vuosille 2022-2026 on kolme päätavoitetta, joita KANE korostaa myös kevään 2023 eduskuntavaalien yhteydessä:

  • yhdistysten ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden autonomisuus ja elinvoimaisuus on turvattava;
  • hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta ja kumppanuutta on kehitettävä;
  • kaikkien yhdenvertaista, aktiivista osallistumista on edistettävä.

Hallitusohjelmatavoitteissaan KANE alleviivaa tarvetta lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseen tulevalla hallituskaudella. KANE pitää tärkeänä, että haavoittuvassa asemassa olevien ja marginalisoitujen ryhmien ääntä kuullaan yhteiskunnassamme aikaisempaa paremmin. Kansalaisyhteiskunnan on voitava luottaa siihen, että sen moninaiset äänet tulevat kuulluiksi. Neuvottelukunta kannustaa puolueita myös asettamaan eduskuntavaaleihin ehdolle monipuolisesti eri-ikäisiä, erityisesti nuoria ja sukupuoliltaan moninaisia sekä eri kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Neuvottelukunta koostuu kansalaisyhteiskunnan, tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä ministeriöiden ja muiden viranomaisten edustajista.

Lisätietoja:
neuvottelukunnan puheenjohtaja Kristiina Kumpula, [email protected]
neuvottelukunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, p. 0295 150416, [email protected]

Lue lisää:
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn strategia 2022-2026
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn tavoitteet eduskuntavaaleissa ja hallitusohjelmassa 
2023
  
KANE oikeusministeriön verkkosivuilla

Sivun alkuun