Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar
Ett autonomt och livskraftigt civilsamhälle för alla

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 9.31
Pressmeddelande

Ett civilsamhälle som är genuint mångstämmigt stärker demokratin och hela samhällets kristålighet. Delegationen för medborgarsamhällspolitik betonar i sin nya strategi som offentliggjordes i dag och i sina mål för regeringsprogrammet betydelsen av att det civila samhället är mångstämmigt, livskraftigt och autonomt i vår omvärld som förändras.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik vill inför riksdagsvalet påminna om betydelsen av det civila samhällets autonomi och mångstämmighet i vårt samhälle. Det civila samhället skakas av många förändringar som kräver en aktiv medborgarsamhällspolitik och åtgärder för att skydda det civila samhället och dess framtid.

Delegationens ordförande, generalsekreteraren för Finlands Röda Kors Kristiina Kumpula understryker vikten av växelverkan och partnerskap mellan det civila samhället och förvaltningen. 
- Det civila samhället är av tradition starkt i Finland, och vi måste se till att det har verksamhetsförutsättningar också i framtiden. Den information och sakkunskap som finns i det civila samhället bör också utnyttjas mer i det gemensamma beslutsfattandet. Finansieringen av civilsamhället måste tryggas långsiktigt och förutsägbart, med beaktande av föreningsautonomin, konstaterar Kumpula.

I delegationens färska strategi för 2022–2026 ingår tre huvudsakliga mål som KANE betonar också i samband med riksdagsvalet våren 2023:

  • det ska säkerställas att föreningar och andra aktörer i det civila samhället är självständiga och livskraftiga;
  • partnerskapet och växelverkan mellan förvaltningen och det civila samhället bör utvecklas;
  • jämlikt, aktivt deltagande för alla ska främjas.

I sina mål för regeringsprogrammet understryker KANE behovet av att öka barns och ungas delaktighet under den kommande regeringsperioden. KANE anser det vara viktigt att personer i utsatt ställning och marginaliserade grupper får sin röst hörd bättre än tidigare. Det civila samhället måste kunna lita på att dess många röster blir hörda. Delegationen för medborgarsamhällspolitik uppmuntrar partierna att på ett mångsidigt sätt ställa upp personer i olika ålder och av olika kön samt personer från olika språkliga, kulturella och andra minoriteter.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), som finns i anslutning till justitieministeriet har till uppgift att främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. Delegationen består av företrädare för det civila samhället, forskning, näringsliv, ministerier och andra myndigheter.

Ytterligare information:                                                         
Kristiina Kumpula, ordförande för delegationen, [email protected]           
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150416, [email protected]

Läs mer:
Delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE, strategi
Delegationens mål i riksdagsvalet och regeringsprogrammet 2023
KANE på justitieministeriets webbplats

Tillbaka till toppen