Hyppää sisältöön
Media

Avioliittolain muutoksen myötä myös muita lainmuutoksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2017 10.14
Tiedote

Avioliittolain muutos, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton, tulee voimaan maaliskuun alusta. Se tuo muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin, jotta ne soveltuvat samaa sukupuolta oleviin pareihin.

Siviilivihkimisessä noudatettava vihkikaava muuttuu sukupuolineutraaliin muotoon siten, että sanojen "aviovaimo" ja "aviomies" asemesta käytetään sanaa "aviopuoliso".

Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi

Parisuhteensa rekisteröineet puolisot voivat 1.3.2017 jälkeen yhteisellä ilmoituksella muuttaa rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi. Muutos ei siis tapahdu automaattisesti.

Ilmoitus tehdään maistraattiin. Sen tekemiselle ei ole määräaikaa. Ilmoituksen pohjalta maistraatti tekee tarvittavat muutokset väestötietojärjestelmän tietoihin. Rekisteröity parisuhde on voimassa avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on vastaanottanut ilmoituksen.

Vain Suomessa rekisteröity parisuhde voidaan muuttaa avioliitoksi. Ulkomailla rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen Suomessa ilmoituksella avioliitoksi ole mahdollista siksi, että rekisteröity parisuhde ei ole maailmanlaajuisesti yhtenäinen käsite.

Parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan

Samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuus rekisteröidä parisuhteensa ei maaliskuun alusta alkaen ole enää mahdollista. Muilta osin laki rekisteröidystä parisuhteesta jää kuitenkin voimaan. Ennen avioliittolain muutoksen voimaantuloa rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan jatkossakin lakia rekisteröidystä parisuhteesta.

Rekisteröity parisuhde säilyy siis samaa sukupuolta olevia henkilöitä koskevana oikeudellisena instituutiona, mutta uusia rekisteröityjä parisuhteita ei synny. Parisuhteen rekisteröinti ei siis jatkossa ole vaihtoehto avioliiton solmimiselle.

Muutos transseksuaalin sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin

Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistuu maaliskuun alussa nk. naimattomuusvaatimus, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista hakeva henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Lisäksi laista on poistettu säännös avioliiton muuttumisesta rekisteröidyksi parisuhteeksi sukupuolen vahvistamistilanteessa.

Uskonnonvapauslakiin muutos joka koskee kaikkia vanhempia

Uskonnonvapauslain mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Tähän asti on ollut mahdollista, että jos huoltajat eivät lapsen syntymän jälkeen sovi asiasta, voi lapsen huoltajana toimiva äiti vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Maaliskuun alusta alkaen tämä mahdollisuus poistuu ja jatkossa edellytyksenä on aina huoltajien yhteinen päätös. Jos yksimielisyyttä ei ole eikä tuomioistuin ole erikseen päättänyt huoltajien tehtävienjaosta tässä asiassa, lapsen kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan jää avoimeksi.

Adoptio mahdolliseksi

Adoptiolain mukaan vain aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä. Avioliittolain muutoksen tultua voimaan 1. maaliskuuta myös samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen, puh. 02951 50264 (sähköposti: [email protected])
lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260 (sähköposti:[email protected])
lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen, puh. 02951 50332 (sähköposti: [email protected])

Jari Lindström
Sivun alkuun