Hyppää sisältöön
Media

Avoimuusrekisterin valmistelu alkaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2020 14.30
Tiedote

Valtioneuvosto on asettanut avoimuusrekisteriä valmistelevan parlamentaarisen ohjausryhmän ja sen alaisuudessa toimivan työryhmän. Nämä valmistelevat ehdotusta Suomeen perustettavasta lakisääteisestä avoimuusrekisteristä (lobbarirekisteri).

Avoimuusrekisterin on tarkoitus täydentää Suomen julkisuuslainsäädäntöä ja vahvistaa hallinnon avoimuutta. Rekisteri tulisi koskemaan aluksi valtiollisen tason päätöksentekoa, mutta se voidaan myöhemmin mahdollisesti laajentaa koskemaan kunnallis- ja aluehallintoa.

Valmistelun lopputuloksena syntyvässä lainsäädännössä asetettaisiin lobbausta harjoittaville organisaatioille ja henkilöille rekisteröintivelvoite.

Lainsäädäntöhankkeen aikana tullaan määrittelemään:

  • mitä on lobbaaminen eli millainen vaikuttaminen velvoittaa toimijoita rekisteröitymään
  • millaiset toimijat velvoitetaan rekisteröitymään
  • millaisiin toimijoihin vaikuttaminen katsotaan lobbaamiseksi
  • rekisteröitävät tiedot
  • rekisterin toteutus ja valvonta.

Valmistelussa otetaan huomioon kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet. Avoimuusrekisterillä ei haluta vaikeuttaa ruohonjuuritason kansalaistoimintaa tai kansanedustajan mahdollisuuksia hoitaa edustajantointaan. Lisäksi avoimuusrekisterin tulee olla helppokäyttöinen, julkinen ja saavutettava.

Avoimuusrekisterin valmistelussa panostetaan aktiiviseen viestintään sekä laajaan kuulemiseen. Hanketta tullaan valmistelemaan tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa koko valmisteluprosessin ajan.

Avoimuusrekisteristä annettavan lain on määrä tulla voimaan vuonna 2023 ja samalla on tarkoitus ottaa käyttöön sähköinen rekisteri.

Avoimuusrekisteri on osa pääministeri Marinin hallitusohjelman kansallista demokratiaohjelmaa (Demokratiaohjelma 2025), joka kokoaa yhteen hallitusohjelman lukuisat kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävät toimet. 

Lisätietoja:
valtiosihteeri Malin Brännkärr, puh. 040 534 7727, [email protected]
ohjausryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi, puh. 0400 692682, [email protected]
asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348, [email protected]

Seuraa hankkeen edistymistä valtioneuvoston hanketietojärjestelmästä

Valtioneuvoston päätökset

Sivun alkuun