Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av ett öppenhetsregister inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2020 14.30
Pressmeddelande

Finland ska få ett öppenhetsregister. För beredningen av registret har statsrådet tillsatt en parlamentarisk styrgrupp och en arbetsgrupp som lyder under den. Styrgruppen och arbetsgruppen ska bereda ett förslag om inrättandet av ett lagstadgat öppenhetsregister i Finland (lobbningsregister).

Syftet med öppenhetsregistret är att komplettera Finlands offentlighetslagstiftning och främja öppenheten inom förvaltningen. Registret ska till en början gälla det statliga beslutsfattandet, men senare kan det eventuellt utvidgas till att gälla också kommunal- och regionalförvaltningen.

I den lagstiftning som ska beredas ska de organisationer och de personer som utövar lobbning åläggas en registreringsskyldighet.

Under lagstiftningsprojektet fastställs följande:

  • vad som är lobbning, dvs. hurdan påverkan som förpliktar aktörerna att registrera sig
  • vilka aktörer som ska registrera sig
  • vilka aktörer som påverkan ska gälla för att det ska kunna anses vara lobbning
  • de uppgifter som ska registreras
  • hur registret ska genomföras och övervakas.

Vid beredningen ska man beakta medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.  Lagstiftningen om öppenhetsregistret ska inte försvåra den medborgarverksamhet som bedrivs på gräsrotsnivå eller riksdagsledamöternas möjligheter att sköta sitt uppdrag. Öppenhetsregistret ska vara lätt tillgängligt, lätt att använda och offentligt.

Vid beredningen av öppenhetsregistret satsar man på aktiv kommunikation och omfattande samråd. Under hela beredningsprocessen ska projektet genomföras i nära och öppet samarbete med intressentgrupperna.

Avsikten är att lagen om öppenhetsregistret ska träda i kraft 2023 och att man samtidigt ska ta i bruk det elektroniska registret. 

Öppenhetsregistret är en del av nationella demokratiprogrammet i statsminister Marins regeringsprogram (Demokratiprogrammet 2025). I regeringsprogrammet ingår många åtgärder som främjar det civila samhället och delaktigheten, och dessa har sammanförts i demokratiprogrammet. 

Ytterligare information:
Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]
Markus Lohi, ordförande för styrgruppen, riksdagsledamot, tfn 0400 692682, [email protected]
Niklas Wilhelmsson, ordförande för sakkunniggruppen, enhetschef, tfn 02951 50348, [email protected]
 

Följ hur projektet framskrider via statsrådets tjänst för projektinformation

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen