Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisaloitteesta ryhdytään valmistelemaan lakia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2010 7.00
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä ryhtyy valmistelemaan lakiehdotusta valtiollisesta kansalaisaloitteesta. Hanke liittyy eduskunnan käsittelyssä olevaan perustuslain muutosesitykseen. Kansalaisten osallistumisoikeuksia on tarkoitus täydentää uudella kansalaisaloitejärjestelmällä, jonka mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella olisi oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi.

Työryhmän tulee valmistella valtiollista kansalaisaloitetta koskeva lakiehdotus sekä tarvittavat muutokset eduskunnan työjärjestykseen. Tavoitteena on, että kansalaisaloitetta koskeva lainsäädäntö tulisi voimaan vuonna 2012 samanaikaisesti perustuslain muutoksen kanssa.

Lissabonin sopimuksessa päätettiin uudesta EU:n kansalaisaloitejärjestelmästä, jossa vähintään miljoona unionin kansalaista tietystä määrästä jäsenvaltioita voisi tehdä lainsäädäntöaloitteen komissiolle. Tätä koskeva asetusehdotus on parhaillaan EU:n parlamentin käsiteltävänä. Oikeusministeriön työryhmän tulee ottaa työssään huomioon EU:n kansalaisaloitejärjestelmä ja valmistella myös siihen liittyvät mahdolliset kansalliset säännökset.

Työryhmän ehdotuksen tulee valmistua 31.3.2011 mennessä. Työssä tulee kuulla laajasti eri kansalaisjärjestöjä.

Perustuslain muutosta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että mahdollisuus kansalaisaloitteen tekemiseen vahvistaisi ja täydentäisi edustuksellista demokratiaa. Se tarjoaisi äänestäjille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan poliittisen päätöksenteon asialistaan ja saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Suoran demokratian muotojen kehittämistä puoltavat myös edustuksellisen järjestelmän kehitykseen liittyvät huolestuttavat piirteet, erityisesti äänestysaktiivisuuden aleneminen.

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista Suomessa tukee samansuuntainen kehitys muualla Euroopassa. Erilaisia kansalaisaloitejärjestelmiä on nykyisin muun muassa Alankomaissa, Itävallassa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Puolassa ja Unkarissa. Suomessa kansalaisaloiteoikeus on tällä hetkellä vain kunnissa.

Työryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri (oikeusministeriö). Jäseninä ovat kansanedustaja Ulla Karvo (Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä),
kansanedustaja Aila Paloniemi (Keskustan eduskuntaryhmä), kansanedustaja Antti Vuolanne (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä), kansanedustaja Kari Uotila
(Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä), kansanedustaja Johanna Sumuvuori (Vihreä eduskuntaryhmä), lainsäädäntösihteeri Tina Harms (Ruotsalainen eduskuntaryhmä),
kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä), kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner (Perussuomalaisten eduskuntaryhmä), valiokuntaneuvos Petri Helander (eduskunta), vaalijohtaja Arto Jääskeläinen (oikeusministeriö), professori Tuomas Ojanen (Helsingin yliopisto), vanhempi eduskuntasihteeri Maija-Leena Paavola (eduskunta), tietopalvelupäällikkö Timo Salovaara
(Väestörekisterikeskus) sekä akatemiatutkija, dosentti Maija Setälä (Turun yliopisto). Sihteereinä toimivat erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen ja lainsäädäntöneuvos Sina Uotila (oikeusministeriö).

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, puh 09 1606 7697
sähköposti: [email protected]

Tietoa hankkeesta löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Sivun alkuun