Hyppää sisältöön
Media

Hovi- ja hallinto-oikeusuudistuksen valmistelu käynnistyy

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2011 10.00
Tiedote -

- Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta ryhdytään valmistelemaan. Hovioikeuksien määrää vähennetään yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Vähennysten kohdistamisesta päätetään erikseen myöhemmin.

Näin linjaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perehdyttyään rakenneuudistusta ehdottaneen toimikunnan mietinnöstä järjestetyn laajan lausuntokierroksen tuloksiin. Ministeri vierailee hovi- ja hallinto-oikeuksissa lähiaikoina.

Hallitusohjelman mukaan tuomioistuinten riittävän laaja toimipaikkaverkko turvataan sekä hovi- ja hallinto-oikeuksia ja niiden toimialueita uudistetaan.

Oikeusministeri pitää hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta oikeussuojanäkökohdat huomioon ottaen tarpeellisena. Ministeri katsoo toimikunnan tekemän ehdotuksen täyttävän hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet asian valmistelulle ja olevan myös realistinen ottaen huomioon valtiontaloudellinen tilanne. Hankkeen toteuttaminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia.

Maaliskuussa ehdotuksensa jättäneen toimikunnan puheenjohtaja oli korkeimman oikeuden emerituspresidentti Leif Sevón.

Toimikunnan ehdotuksen mukaan hovioikeuksien määrää vähennetään yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Toimikunta ehdotti, että Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistettäisiin samoin kuin Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet sekä Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet. Uudistuksen toteuduttua Suomessa olisi viisi hovi- ja kuusi hallinto-oikeutta.

Toimikunnan ehdotuksesta pyydettiin lausuntoa 88 eri taholta ja niitä saatiin 73. Valtaosa lausunnonantajista piti tuomioistuinten rakenteen kehittämistä tarpeellisena. Verkoston supistaminen sai kannatusta, koska sen arvioitiin vaikuttavan positiivisesti tuomioistuinyksiköiden toiminnan tehostamiseen, ratkaisujen laadun parantamiseen sekä henkilöstön kehittämiseen.

Ehdotusta vastustivat erityisesti ne lausunnonantajat, joihin toimikunnan muutosehdotukset kohdistuivat. Eniten näkemykset hajosivat siinä, mihin yhdistettävät tuomioistuimet tulee sijoittaa. Lisäksi eräät lausunnonantajat kiinnittivät huomiota uudistuksesta aiheutuvaan välimatkojen pidentymiseen.

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat toimikunnan ehdotuksia tuomioistuinmenettelyn ja työmenetelmien kehittämiseksi.
- Näissäkin asioissa on tarkoitus edetä, toteaa oikeusministeri Henriksson.

Myös muut toimikunnan tekemät ehdotukset, kuten tuomiopiirien muuttaminen ja hallinto-oikeuksissa nykyisin yhteen hallinto-oikeuteen keskitettyjen asioiden hajauttaminen arvioidaan erikseen.

Hovioikeuksien nykyiset sijaintipaikat ovat: Turku, Vaasa, Itä-Suomen hovioikeus Kuopiossa, Helsinki, Kouvola ja Rovaniemi. Hovioikeuksien henkilömäärät: Helsingin hovioikeus 170, Turun hovioikeus 114, Vaasan hovioikeus 65, Itä-Suomen hovioikeus: 52, Kouvolan hovioikeus 51 ja Rovaniemen hovioikeus 46.

Hallinto-oikeuksien sijaintipaikat ovat: Helsinki, Hämeenlinna, Kouvola, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Henkilöstömäärät: Helsingin hallinto-oikeus 150, Hämeenlinnan hallinto-oikeus 50, Kouvolan hallinto-oikeus 30, Kuopion hallinto-oikeus 44, Oulun hallinto-oikeus 27, Rovaniemen hallinto-oikeus 16, Turun hallinto-oikeus 49 ja Vaasan hallinto-oikeus 75.

Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, puh. 09 1606 7608, ja kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, puh. 09 1606 7915,
s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Lausuntotiivistelmä

Toimikunnan ehdotuksesta tehty tiedote

Toimikunnan ehdotus

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun