Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelemaan tuomioistuinmaksujen laajentamista uusiin asiaryhmiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2013 10.31
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen tuomioistuinmaksujen käyttöalan laajentamisesta ja maksujen tason korottamisesta. Lisäksi työryhmän tulee selvittää mahdollisuudet siirtyä tuomioistuimissa ennakkomaksuihin. Hanke liittyy ehdotukseen oikeudenhoidon uudistamisohjelmaksi vuosille 2013–2025.

Tavoitteena on uudistaa maksujärjestelmää niin, että tuomioistuinmaksuilla voitaisiin kattaa nykyistä suurempi osa asioiden käsittelykustannuksista. Samalla pyritään siihen, että maksut ohjaisivat harkitsemaan muutoksenhaun tarpeellisuutta ja vaihtoehtoja.

Ehdotettavan maksujärjestelmän tulisi olla yksinkertainen, selkeä ja oikeudenmukainen. Työryhmän on varmistuttava siitä, etteivät maksut jatkossakaan estä oikeussuojan hakemista, vaan myös vähävaraisilla on edelleen mahdollisuus tuoda asiansa tuomioistuimeen tarpeen vaatiessa.

Työryhmän tulee arvioida sitä, minkälaisiin asioihin ennakkomaksu sopisi, missä vaiheessa se perittäisiin ja mitä maksun laiminlyönnistä seuraisi.

Tavoitteena on, että uudistuksen jälkeen oikeudenkäynteihin liittyisi aina maksu, mutta että tästä pääsäännöstä olisi riittävän oikeusturvan takaamisen edellyttämiä poikkeuksia.

Työryhmän on myös arvioitava, minkä asiaryhmien tulisi jatkossakin olla täysin maksuttomia. Samalla tulee selvittää ne asiaryhmät, joissa oikeudenkäyntimaksun suuruus voitaisiin sitoa kysymyksessä olevan asian intressiin, esimerkiksi asian rahalliseen arvoon.

Työryhmän on tehtävä ehdotukset 31.12.2014 mennessä. Sen tulee kuitenkin selvittää, voidaanko maksujen tason korottamisesta joltakin osin tehdä esitys jo 15.5.2014 mennessä.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Ahti Penttinen, puh. 02951 50538
hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen, puh. 02951 50456
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun