Hoppa till innehåll
Media

Beredningen för att utvidga användningsområdet för domstosavgifter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2013 10.31
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till att utöka användningen av domstolsavgifter och höja dessa avgifter. Därtill ska arbetsgruppen utreda möjligheterna att övergå till användning av förskottsavgifter i domstolarna. Projektet har samband med reformprogrammet för rättsvården för åren 2013-2025.

Syftet är att förnya avgiftssystemet så att man med domstolsavgifterna kan täcka en större del av behandlingskostnaderna än för närvarande. Avgifterna ska också styra parterna att noggrannare överväga behovet av ändringssökande och andra alternativ.

Avsikten är att skapa ett enkelt, tydligt och rättvist avgiftssystem. Arbetsgruppen ska se till att avgifterna inte heller i fortsättningen är ett hinder för att söka rättsskydd. Även mindre bemedlade måste också i framtiden ha möjlighet att vid behov föra sin sak till domstol.

Arbetsgruppen ska utreda i vilka ärenden man skulle kunna använda en förskottsavgift, i vilket skede denna avgift skulle tas ut och vad påföljden för försummelse att betala avgiften skulle kunna vara.

Målet är att det i allmänhet alltid tas ut en avgift för en rättegång, men att det i vissa fall ska vara möjligt att avvika från denna huvudregel för att garantera ett tillräckligt rättsskydd.

Arbetsgruppen ska också bedöma vilka ärendegrupper som även i fortsättningen bör vara helt avgiftsfria. Samtidigt undersöks i vilka ärendegrupper rättegångsavgiftens storlek skulle kunna knytas till intresset i saken, till exempel ärendets penningvärde.

Arbetsgruppen ska lägga fram sina förslag senast den 31 december 2014. Det ska dock utredas om ett förslag till att höja avgifterna till en viss del skulle kunna göras redan före den 15 maj 2014.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Ahti Penttinen, tfn 02951 50538
regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen, tfn 02951 50456
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen