Hyppää sisältöön
Media

Rikoksesta epäillyn oikeutta käännös- ja tulkkausapuun aiotaan parantaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2013 10.49
Tiedote -

Rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeutta tulkkaukseen ja asiakirjojen käännöksiin esitetään parannettavaksi silloin, kun henkilö ei ymmärrä rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä. Uudistuksilla pantaisiin täytäntöön niin sanottu tulkkausdirektiivi, jota ryhdytään soveltamaan koko EU:n alueella ensi lokakuussa. Esityksellä ei muuteta niitä oikeuksia, joita henkilöllä on kielilain tai saamen kielilain nojalla. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 6. kesäkuuta.

Esityksen mukaan tuomioistuimen olisi annettava muulle kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkieliselle rikoksesta epäillylle maksuton käännös haastehakemuksesta, tuomiosta ja vangitsemispäätöksestä kohtuullisessa ajassa. Epäillyllä olisi samoin oikeus saada poliisilta käännös pidättämistä koskevasta päätöksestä. Muustakin olennaisesta asiakirjasta olisi annettava käännös, jos se on tarpeen vastaajan oikeuden valvomiseksi.

Asiakirjat voitaisiin kääntää myös suullisesti, jollei vastaajan oikeusturva edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti. Tuomioistuimen ja poliisin olisi huolehdittava siitä, että vastaaja saa riittävät tiedot oikeudestaan käännökseen.

Tulkkauksen ja käännösten laadun turvaamiseksi ehdotetaan, että tulkkina tai kääntäjänä saisi toimia rehellinen ja muuten kyseiseen tehtävään sopiva henkilö, jolla on tehtävän edellyttämät taidot. Esitutkintaviranomaisen tai tuomioistuimen olisi määrättävä tehtävään uusi tulkki tai kääntäjä, jos asianosaisen oikeusturva sitä edellyttäisi.

Ehdotetut uudistukset lisäisivät tulkkaus- ja käännöskustannuksia käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa. Nykyisin käännetään kirjallisesti alle puolet ulkomaalaisia vastaajia koskevista haastehakemuksista. Muut asiakirjat käännetään nykyisin pääasiassa suullisesti. Vuosittaisten tulkkaus- ja käännöskustannusten voidaan arvioida lisääntyvän nykyisestä noin 800 000 eurolla eli noin 30 prosentilla.

EU:ssa on valmisteltu myös rikoksen uhrin oikeuksia koskeva direktiivi, joka sisältää mm. säännökset uhrin oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin. Rikosuhridirektiivi on pantava EU-valtioissa täytäntöön viimeistään marraskuussa 2015.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438,
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun