Hyppää sisältöön
Media

Demokratiapoliittisen toimintaohjelman loppuraportti julkistettu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2019 13.02
Tiedote

Valtioneuvoston demokratiaverkosto on julkaissut loppuraporttinsa, jossa kuvataan valtioneuvoston vuosien 2017–2019 demokratiapoliittisen toimintaohjelman hankkeiden toteutumista ja vaikuttavuutta sekä raportoidaan kehitystä toimintaohjelman eri sektoreilla.

Toimiva demokratia ja vakaa oikeusvaltio edellyttävät osallistumisoikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien yhdenvertaista toteutumista. Toimintaohjelmalla on pyritty poistamaan osallistumisen esteitä ja vahvistamalla kaikkien väestöryhmien osallisuutta. Näin voidaan vähentää eriarvoisuutta ja vahvistaa yhteiskunnallista luottamusta.

Demokratiapolitiikan tarkoituksena on pitkäjänteinen ja systemaattinen demokratian kehittäminen. Uudessa hallitusohjelmassa "Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta" on vahva demokratiapoliittinen painotus. Hallitusohjelmassa linjattua demokratiaohjelmaa valmistellaan demokratiapoliittisen toimintaohjelman loppuraportin tulokset ja kehittämisnäkökohdat huomioiden.

Demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmistelusta, ohjelman hankkeiden toimeenpanosta ja seurannasta sekä loppuraportin koostamisesta on vastannut oikeusministeriön johdolla valtioneuvoston poikkihallinnollinen demokratiaverkosto.

Demokratiapoliittisen toimintaohjelman loppuraportti

Lisätiedot: yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348, [email protected]

Sivun alkuun