Hoppa till innehåll
Media

Slutrapport för det demokratipolitiska handlingsprogrammet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2019 13.02
Pressmeddelande

Statsrådets demokratinätverk har publicerat en slutrapport för det demokratipolitiska handlingsprogrammet för åren 2017–2019. I rapporten beskrivs hur de projekt som ingår i programmet har genomförts, vilka effekter de har haft och vilken utveckling som skett inom de områden som omfattas av programmet.

En fungerande demokrati och en stabil rättsstat förutsätter att allas rätt att delta och påverka tillgodoses på lika villkor. Genom åtgärderna som ingår i handlingsprogrammet har man strävat efter att undanröja hinder för jämlikt deltagande och förbättra alla befolkningsgruppers möjligheter att delta. På detta sätt kan man minska ojämlikheten i samhället och stärka förtroendet för samhällets verksamhet.

Demokratipolitiken syftar till att trygga en långsiktig och systematisk utveckling av demokratin. Det nya regeringsprogrammet ”Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” har en stark demokratipolitisk betoning. Enligt regeringsprogrammet ska det genomföras ett demokratiprogram som bereds med beaktande av de resultat och utvecklingsaspekter som lyfts fram i slutrapporten för det demokratipolitiska handlingsprogrammet.  

Det demokratipolitiska handlingsprogrammet har beretts av statsrådets sektorsövergripande demokratinätverk som leds av justitieministeriet. Nätverket har också svarat för genomförandet av projekten som ingår i programmet och sammanställandet av slutrapporten. 

Mer information: Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 02951 50348, [email protected]

Tillbaka till toppen