Hyppää sisältöön
Media

Keskusteluja demokratian haasteista Otakantaa.fi:ssä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.8.2013 7.47
Tiedote -

Otakantaa.fi-palvelussa käydään elo-syyskuun taitteessa keskustelua ja toteutetaan kyselyjä demokratian haasteista.

21.8.-10.9.2013 avoinna olevien keskustelujen teemat syntyivät kesäkuussa Kansalaisraadissa, joka on oikeusministeriön, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry:n kokoama, suomalaista väestöä mahdollisimman hyvin edustava 25 henkilön ryhmä.

Kansalaisraati on uudenlainen tapa kerätä suoraa palautetta tärkeistä yhteiskunnallisista asioista. Otakantaa.fi -keskustelujen tuloksia hyödynnetään Kansalaisraadin toisessa kokoontumisessa syyskuussa, jolloin raatilaiset etsivät ratkaisuja havaittuihin ongelmiin.

Sen jälkeen ajalla 18.9. 2.10.2013 käydään uusia, kaikille avoimia verkkokeskusteluja.

Raatityöskentelyn ja keskustelujen tulokset päättäjien tietoon

Raadin ja kansalaiskeskustelujen tuloksia hyödynnetään valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon valmistelussa. Selonteko valmistuu ensi keväänä, jolloin se annetaan eduskunnalle.

Tuloksia käytetään myöhemminmyös tieteellisten julkaisujen laadinnassa, kuten artikkeleissa ja opinnäytetyössä.

Kansalaisraadin toiminta ja tulokset esitetään hankkeen loppuraportissa, joka julkistetaan kansainvälisellä demokratiaviikolla 17. lokakuuta 2013.

Avoimen hallinnon periaatteita jalkautetaan

Suomi toimii kansainvälisessä Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmassa ja on sitoutunut toimimaan entistä avoimemmin, selkeyttämään hallinnon kieltä, avaamaan hallinnon tietovarantoja ja lisäämään kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Kansalaisraadin kokoaminen liittyy erityisesti osallistumismahdollisuuksien luomiseen ja avoimeen työskentelyyn jo hankkeiden valmisteluvaiheessa.

Uudenlaisten osallistumismuotojen edistäminen on osa hallitusohjelmaa.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun