Hoppa till innehåll
Media

Demokratins utmaningar diskuteras på forumet Dinasikt.fi

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2013 7.47
Pressmeddelande -

På forumet Dinasikt.fi är det i slutet av augusti och i början av september möjligt att delta i diskussioner och svara på enkäter om demokratins utmaningar.

Diskussionerna är öppna under tidsperioden 21.810.9.2013. Temana som diskuteras har utvecklats av ett medborgarråd som inrättats av justitieministeriet tillsammans med Konsumentforskningscentralen och Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF rf. Rådet består av 25 medborgare som representerar Finlands befolkning på ett så heltäckande sätt som möjligt.

Medborgarrådet är en ny kanal för att samla in direkt medborgarrespons om viktiga samhälleliga frågor. Resultaten av diskussionerna på Dinasikt.fi används vid medborgarrådets andra sammanträde i september då medlemmarna av rådet försöker finna lösningar till de identifierade problemen.

Efter detta öppnas det nya diskussioner på forumet Dinasikt.fi. De nya diskussionerna pågår under tidsperioden 18.92.10.2013.

Resultaten av medborgarrådets arbete och diskussionerna till beslutsfattarna

Rådets och medborgardiskussionernas resultat kommer att utnyttjas vid beredningen av statsrådets demokratipolitiska redogörelse. Redogörelsen blir färdig nästa vår, då den överlämnas till riksdagen.

Resultaten av rådets arbete kommer att användas senare även vid utarbetandet av vetenskapliga publikationer, såsom artiklar och ett examensarbete.

Medborgarrådets verksamhet och resultat kommer att presenteras i projektets slutrapport som offentliggörs under den internationella demokrativeckan den 17 oktober 2013.

Öppen förvaltning i praktiken

Finland har godkänts till det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning. I handlingsplanen förbinder sig den offentliga förvaltningen i Finland att agera ännu öppnare, göra förvaltningsspråket klarare, öppna datalagren inom förvaltningen och öka medborgarnas möjligheter att delta.

Medborgarrådet syftar särskilt till att skapa möjligheter till deltagande och att arbeta på ett öppet sätt redan i beredningsskedet.

Målet att främja nya former av delaktighet ingår i regeringsprogrammet.

Ytterligare upplysningar:
Specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen