Hyppää sisältöön
Media

Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää aiotaan uudistaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2010 11.43
Tiedote -

Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää esitetään uudistettavaksi siten, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Samalla otettaisiin käyttöön valtakunnallinen 3 prosentin äänikynnys. Valtioneuvosto hyväksyi esityksen sisällön ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 5. maaliskuuta 2010.

Eduskuntavaalien vaalijärjestelmän perusteista säädetään perustuslaissa. Ehdotettavat muutokset edellyttävät siten vaalilain lisäksi myös perustuslain muuttamista. Muihin vaaleihin ei ehdoteta muutoksia.

Uudistuksen tavoitteena on toteuttaa suhteellinen vaalitapa mahdollisimman hyvin ja yhtäläisesti eri puolilla maata. Nykyisin pienissä vaalipiireissä kansanedustajanpaikkaan tarvitaan huomattavasti suurempi osuus äänistä kuin suuressa vaalipiirissä, mikä asettaa pienten ja suurten vaalipiirien äänestäjät eriarvoiseen asemaan.

Esityksen mukaan kansanedustajanpaikkoja voisi saada vain puolue tai muu ryhmä, joka saa vähintään 3 prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Tämä tarkoittaisi nykyisellä noin 70 prosentin äänestysaktiivisuudella noin 85 000 ääntä.

Puolueen tai muun ryhmän kansanedustajanpaikkojen määrä perustuisi sen koko maassa saamaan äänimäärään. Paikkojen kokonaismäärä kullekin puolueelle laskettaisiin käyttäen nykyistä vertauslukuihin perustuvaa d´Hondtin menetelmää.

Puolueiden saamat paikat jaettaisiin vaalipiireihin käyttäen Hare-Niemayerin menetelmää. Jaon pääsääntönä on, että kunkin puolueen koko maassa saama paikkamäärä jaetaan vaalipiireihin samassa suhteessa kuin puolueen koko maassa saamat äänet jakautuvat vaalipiirien kesken. Jos puolue on saanut jossakin vaalipiirissä esimerkiksi 10 prosenttia koko maassa saamistaan äänistä, se saisi kyseisessä vaalipiirissä myös 10 prosenttia koko maassa saamistaan paikoista.

Mahdollisuus puolueiden välisiin vaaliliittoihin esitetään poistettavaksi. Vaaliliittojen kieltäminen selkeyttäisi osaltaan vaalijärjestelmää. Eri vaalipiireissä perustetut valitsijayhdistykset voisivat kuitenkin muodostaa yhteislistan.

Äänestäjät äänestäisivät jatkossakin eduskuntavaaleissa vain oman vaalipiirinsä ehdokkaita. Ehdokkaat asetettaisiin kuten nykyisinkin vaalipiireittäin ja kustakin vaalipiiristä valittaisiin asukasluvun osoittama määrä kansanedustajia.

Puoluetukea voisi saada myös eduskunnan ulkopuolinen puolue


Puoluetukea esitetään uudistettavaksi niin, että sitä voitaisiin myöntää myös sellaiselle puolueelle, joka ei ylitä 3 prosentin äänikynnystä, mutta saa vähintään 2 prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Nykyisin puoluetukea saavat vain eduskuntapuolueet.

Uudistuksella parannettaisiin niiden puolueiden toimintaedellytyksiä, jotka ovat saaneet kohtalaisen kannatuksen eduskuntavaaleissa, mutta jääneet kuitenkin vaille kansanedustajanpaikkoja.

Esityksen mukaan uudistukset voisivat tulla voimaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.


Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 09 1606 7572
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax hallitus
Sivun alkuun