Hyppää sisältöön
Media

Eduskuntavaalit sunnuntaina 19.4.2015

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2015 9.49
Tiedote

Eduskuntavaalit toimitetaan 19. huhtikuuta 2015. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa neljäksi vuodeksi.

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin. Vaalipiirien määrä on vähentynyt kahdella edellisistä eduskuntavaaleista, kun Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit on yhdistetty uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi ja Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Uusissa vaalipiireissä niin sanottu piilevä äänikynnys eli kansanedustajan paikkaan tarvittavien äänten osuus vaalipiirin äänistä alenee merkittävästi.

Kustakin vaalipiiristä valitaan kansanedustajia sen mukaan, mikä on vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä kuusi kuukautta ennen vaaleja. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja.

Vaaleissa on äänioikeus jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postissa ilmoituksen äänioikeudesta. Tähän ilmoituskorttiin on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka. Liitteenä on myös luettelo oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista.

Eduskuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä sunnuntaina 19.4. tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana 8.-14.4. Äänestää voi vain omassa vaalipiirissä ehdokkaana olevaa henkilöä.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään niin vaalipäivän äänestyksessä kuin ennakkoäänestyksessäkin. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.

Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 8. huhtikuuta. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 14. huhtikuuta. Ulkomailla ennakkoäänestys toimitetaan 8.-11. huhtikuuta, mutta monissa ulkomaan ennakkoäänestyspaikoissa äänestysajanjakso on tätä lyhyempi.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja puhelinpalvelusta. Maksuton vaalipuhelinpalvelu on suomeksi numerossa 0800 9 4770 ja ruotsiksi numerossa 0800 9 4771.

Henkilö, jonka liikuntakyky on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 7.4. ennen kello 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös omaishoitaja, joka asuu samassa taloudessa.

Äänestäminen vaalipäivänä 19. huhtikuuta

Vaalipäivä on sunnuntaina 19. huhtikuuta ja silloin kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Ääntenlaskenta aloitetaan vaalipäivänä 19.4. heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Laskentaa koskevia alustavia tietoja julkaistaan alkaen kello 20, jolloin ennakkoäänten alustava laskenta on pääosin valmis. Vaalien alustavat tulokset valmistuvat illan ja yön aikana.

Tarkastuslaskenta suoritetaan vaalipiirilautakunnissa. Ne vahvistavat keskiviikkona 22.4. äänimäärät, jotka kukin ehdokas, puolue ja vaaliliitto on saanut vaalipiirissä.

Uusia kansalaisia ja nuoria kannustetaan äänestämään

Oikeusministeriö lähettää äänestämään kannustavan kirjeen niille Suomen kansalaisuuden saaneille, jotka pääsevät nyt ensimmäistä kertaa äänestämään eduskuntavaaleissa. Heitä on noin 21 000. Myös noin 54 000 nuorelle, jotka saavat ensimmäistä kertaa äänestää, lähetetään kannustuskirje yhteistyössä Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kanssa.

Vaalit.fi -sivustolla on tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä (suomi, ruotsi, koltansaame, inarinsaame, pohjoissaame, suomen ja suomenruotsin viittomakielet sekä 16 muuta kieltä, mm. englanti, viro, ja venäjä). Oikeusministeriön YouTube -kanavasta löytyy lisäksi selko- ja viittomakielisiä videoita äänestämisestä. Suomeksi ja ruotsiksi on saatavilla selkoesitteet. Vaaleista tiedotetaan myös näkövammaisille sopivassa muodossa.

Vaalit.fi -sivustosta on käytettävissä uusi mobiiliversio, josta voi hakea mobiililaitteella mm. vaalien ehdokkaat tai lähimmän ennakkoäänestyspaikan. Mobiilisivuille pääsee esimerkiksi ilmoituskortissa sekä uusien äänestäjien kirjeessä olevien QR-koodien kautta.

Vaalirahoituksesta tehtävä ilmoitus VTV:lle

Uusien kansanedustajiksi valittujen ja varaedustajien on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitus vaalirahoituksestaan. Ilmoitus on annettava viimeistään 22.6.2015. Lisätietoa vaalirahoitusilmoituksista www.vaalirahoitus.fi.

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128,
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. 02951 50560,
ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127
sähköpostit: [email protected]

Tietoa ja tuloksia vaalisivuilta www.vaalit.fi

- Tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista

- Tiedot ehdokkaista ja ehdokasnumerot ovat sivuilla 19.3. illasta lähtien. Seuraavana päivänä ehdokastiedot tulevat saataville myös ladattavina tiedostoina.

- Ennakkoäänestyksen aikana vaalisivuille päivitetään tunnin välein (myös viikonloppuna) tietoja ennakkoon äänestäneiden määristä kunnissa ja koko maassa.

- Vaali-iltana 19.4. alustavan laskennan valmistuttua vaalisivuilla kerrotaan kansanedustajiksi valittujen nimet ja äänimäärät. Lisäksi kerrotaan puolueiden äänimäärät ja ääniosuudet koko maassa, vaalipiireissä ja kunnissa. Kun alustava laskenta on valmis, sivuille tulee kaikkien ehdokkaiden äänimäärät sekä äänestysaluekohtaiset tiedot.

Alustavan laskennan tulokset julkaistaan maanantaina 20.4. myös ladattavina tiedostoina.

- Vahvistetut tulokset päivitetään vaalisivuille tarkastuslaskennan valmistuttua keskiviikkona 22.4.

Sivun alkuun