Hyppää sisältöön
Media

Edustajakanne vahvistaa kuluttajansuojaa EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2022 10.43
Tiedote

Hallitus esittää uutta lainsäädäntöä, joka mahdollistaa edustajakanteen nostamisen. Tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa. Uudistuksella pannaan täytäntöön EU:n edustajakannedirektiivi.

Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä kuluttajille aiheutuneesta vahingosta. Tarkoituksena on parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu. 

Edustajakanteita olisivat hyvitysvaatimuksia koskevat ryhmäkanteet sekä kieltotoimenpiteitä koskevat edustajakanteet. Kieltotoimenpiteellä elinkeinonharjoittajaa kiellettäisiin jatkamasta kuluttajanoikeuksia rikkovaa toimintaa.

Viranomainen tai kuluttajajärjestö voisi edustaa kuluttajia

Esityksen mukaan niin sanottu oikeutettu yksikkö voi panna vireille kanteen kuluttajien puolesta. Oikeutettu yksikkö voi olla joko kuluttajajärjestö tai viranomainen, jolloin yksittäiset kuluttajat eivät joudu toimimaan asiassa yksin. 

Jotta järjestöt voivat nostaa ryhmäkanteita, sallittaisiin oikeudenkäyntien rahoittaminen ulkopuolisella rahoituksella. Rahoitukselle asetettaisiin kuitenkin tiukat ehdot perusteettomien oikeudenkäyntien estämiseksi.

Direktiivin mukaisesti edustajakanne voidaan nostaa kuluttajakaupan lisäksi esimerkiksi tietosuojaa, rahoituspalveluja, liikennettä tai sähköistä viestintää koskevissa asioissa. Soveltamisala olisi näin ollen laajempi kuin nykyisellä ryhmäkanteella.

Ryhmäkanteet on tarkoitus käsitellä nykyiseen tapaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kieltotoimenpiteitä koskevia edustajakanteita taas käsittelisi markkinaoikeus.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden kesäkuussa. 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 0295 150 026, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset 

Sivun alkuun