Hoppa till innehåll
Media

Grupptalan förbättrar konsumentskyddet i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.43
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ny lagstiftning som gör det möjligt att väcka grupptalan. Målet är att förbättra konsumentskyddet. Genom reformen genomförs EU:s direktiv om grupptalan.

En grupptalan gör det möjligt att kräva att en näringsidkares förfarande ska förbjudas. Dessutom är det möjligt att kräva gottgörelse för skada som åsamkats konsumenter. Syftet är att förbättra konsumenternas möjlighet till gottgörelse om konsumenträttigheter har kränkts. 

Med grupptalan avses dels grupptalan som gäller yrkanden på gottgörelse, dels grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande. Med detta förfarande kan en näringsidkare föreläggas förbud att fortsätta verksamhet som bryter mot konsumenträttigheterna.

Konsumenterna kan företrädas av en myndighet eller en konsumentorganisation

Enligt förslaget ska talan kunna väckas av så kallade godkända enheter för flera konsumenters räkning. En godkänd enhet kan vara en konsumentorganisation eller en myndighet. På detta sätt blir enskilda konsumenter inte tvungna att agera ensam i ärendet. 

Organisationer ges möjlighet att få extern finansiering för att finansiera rättegången, vilket ger dem bättre möjlighet att väcka grupptalan. För finansieringen ställs dock strikta villkor för att förhindra ogrundade rättegångar.

Enligt direktivet kan grupptalan väckas förutom i konsumentfrågor även i ärenden som gäller bland annat dataskydd, finansiella tjänster, transporter och elektronisk kommunikation. Tillämpningsområdet är således större än för den nuvarande lagen om grupptalan.

Grupptalan ska på samma sätt som nu behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Däremot är det meningen att ärenden som gäller åtgärder för förbudsföreläggande ska behandlas av marknadsdomstolen.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av juni 2023. 

Mer information: Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, tfn 0295 150 026, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen