Hoppa till innehåll
Media

Förslag till utveckling och utvidgning av medlingsverksamheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2023 13.17
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har utrett nuläget i fråga om medling och andra alternativa konfliktlösningsmetoder och eventuella behov att utveckla lagstiftningen. I arbetsgruppes rapport har man också bedömt behovet av fortsatt medling vid våld i nära relationer och av nationell samordning av medlingsverksamheten.

Arbetsgruppen föreslår flera rekommendationer som gäller medling i domstol, medling vid brott och tvister, straffprocessen och brottspåföljdsområdet. Arbetsgruppen understöder att medlingen vid brott och tvister överförs till justitieministeriets förvaltningsområde. Utvecklingsförslagen gäller också utvidgningen av tillämpningsområdet för medling och utvecklingen av kvaliteten på medlingsverksamheten samt möjligheterna att utnyttja digitaliseringen vid medling.

Arbetsgruppen rekommenderar dessutom att medlingen vid våld i nära relationer fortsätter. Orosmomenten i fråga om medling vid våld i nära relationer bör dock identifieras och missförhållandena undanröjas så att särskild uppmärksamhet fästs vid bedömningen av hur upprepat och allvarligt våldet är. 

I rapporten behandlas också behovet av nationell samordning av medlingsverksamheten för att synergieffekterna med de olika medlingsformerna ska kunna utnyttjas bättre. I Finland är fältet av medlingsaktörer splittrat och utbildningen av medlare är delvis oenhetlig. Olika former av medling genomförs i stor utsträckning och medlingstjänster produceras bland annat av civilsamhällesorganisationer samt av statliga myndigheter och välfärdsområdets myndigheter. Medlarna är i vissa fall utbildade frivilliga, i andra fall yrkespersoner. En del av medlingstjänsterna är avgiftsbelagda för parterna, en del avgiftsfria. Arbetsgruppen föreslår att en nationell samordningsstruktur inrättas vid justitieministeriet.

Rapporten har samband med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, där det konstateras att användningen av medling ska stärkas för att minska antalet rättegångar. Medling ska inte användas i situationer där medlingen kan hota offrets rättssäkerhet. 

Mer information:                                                         
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 0295 150 580, [email protected]

Nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om medling inom justitieministeriets förvaltningsområde - rekommendationer från arbetsgruppen för främjande av medlingsverksamhet

Tillbaka till toppen