Hyppää sisältöön
Media

Ehdotus teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittämisestä markkinaoikeuteen valmistunut

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2010 6.00
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus käsittelisi valitukset teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomaisten päätöksistä sekä kaikki teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat. Teollisoikeuksia ovat muun muassa patentti, mallioikeus, tavaramerkki ja toiminimi. Lisäksi valitukset verkkotunnuksia koskevista Viestintäviraston päätöksistä ohjattaisiin markkinaoikeuteen.

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden eli immateriaalioikeudellisten asioiden keskittäminen yhteen paikkaan merkitsisi ratkaisutoiminnan tehostumista ja nopeutumista sekä asiantuntemuksen paranemista. Immateriaalioikeuksiin liittyvä osaaminen Suomessa kehittyisi, mistä olisi etua myös yrityksille. Nykyisin näiden asioiden käsittely on hajaantunut useaan paikkaan.

Immateriaalioikeudellisten asioiden keskittäminen markkinaoikeuteen toteutettaisiin vuonna 2012. Kun valitukset Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ratkaisuista kyseisissä asioissa keskitettäisiin markkinaoikeuteen ja muutoksenhaku PRH:n muista ratkaisuista ohjattaisiin Helsingin hallinto-oikeuteen, PRH:n valituslautakunta voitaisiin lakkauttaa. Se toimisi työryhmän enemmistön kannan mukaan kuitenkin vielä vuoteen 2014 ja käsittelisi vireillä olevat asiat loppuun.

Ehdotettu uudistus merkitsisi olennaisia muutoksia markkinaoikeuden toimintaan. Sinne tulisi suuri uusi asiaryhmä ja markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden määrä kasvaisi noin puolella nykyisestä eli 300 asialla vuodessa. Uudistuksen toteuttaminen edellyttää merkittäviä lisäresursseja markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus olisi teollis- ja tekijänoikeusasioissa päätösvaltainen yleensä kolmen tuomarin kokoonpanossa. Patenttia, hyödyllisyysmallia tai piirimallia koskevissa asioissa kokoonpanoon kuuluisi kuitenkin yleensä myös teknistä asiantuntemusta omaavia jäseniä.

Muutoksenhaku rekisteriviranomaisten päätöksiä koskeviin markkinaoikeuden ratkaisuihin tapahtuisi valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita- ja hakemusasioissa markkinaoikeuden ratkaisuihin haettaisiin työryhmän enemmistön kannan mukaan muutosta Helsingin hovioikeudelta. Sen ratkaisuihin olisi vielä mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos KKO myöntää valitusluvan.

Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2009 periaatepäätöksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien riita-asioiden käsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen vuoteen 2012 mennessä. Periaatepäätöksen mukaan oikeusministeriölle varmistetaan keskittämisen edellyttämät resurssit. Työryhmän tehtäväksi annettiin laatia ehdotus teollis- ja tekijänoikeusasioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen ja näiden asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa.

Hankkeen toteutuminen riippuu valtion budjettipäätöksistä ja voi näin ollen lykkääntyä usealla vuodella.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Karttunen, puh. 09 1606 7663
sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun