Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä uudistamaan velkajärjestelylakia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2012 8.00
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia. Työryhmän on kiinnitettävä huomiota muun muassa siihen, miten velallisia voitaisiin kannustaa maksuohjelman aikaiseen tulonhankintaan ja miten velallisille voitaisiin nykyistä paremmin turvata velaton uusi alku. Velkajärjestelyn ongelmakohtien selvittäminen sisältyy hallitusohjelmaan.

Työryhmän tulee selvittää yrittäjien aseman parantamista velkajärjestelyssä nimenomaan yrittäjyyteen liittyvin ratkaisuin. Maksuohjelman kestoon ei tässä yhteydessä ole tarkoitus puuttua.

Velallisen omistusasunnon säilyttämistä koskevien säännösten toimivuus tulee selvittää ja ehdottaa tarvittaessa niiden uudistamista.

Selvitettävänä on myös, voidaanko nykyistä velkajärjestelymenettelyä yksinkertaistaa ja lisäsuoritusjärjestelmän velallisille aiheuttamia ongelmia vähentää. Velalliselle saattaa olla yllätys, että tulojen kasvu voi merkitä lisäsuoritusvelvollisuuden syntymistä. Lisäsuoritusvelvollisuus aiheuttaa myös lisätyötä velkaneuvonnalle ja käräjäoikeuksille.

Työryhmä laatii ehdotuksensa aiemman, maaliskuussa 2011 valmistuneen työryhmämietinnön sekä siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. Uudistamisehdotuksiin ei kuitenkaan sisällytetä edellisen työryhmän ehdotusta, jonka mukaan velkajärjestelyn aikana velalliselta perittävä rahamäärä joustaisi tulojen muuttuessa ja ulosottoviranomaiset valvoisivat maksuohjelmia. Näiden ehdotusten toteuttamista ei pidetä tällä hetkellä tarkoituksenmukaisena.

Aiemman työryhmän mietintöön sisältyi myös ehdotus siitä, että saatavan lopullinen vanhentuminen ulotettaisiin sellaisiin velkoihin, joista ei ole hankittu tuomiota ja joiden vanhentuminen on määräajoin katkaistu. Tältä osin jatkovalmistelu toteutetaan erikseen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502
sähköposti: [email protected]

Tietoa hankkeesta

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun