Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvittämään saamelaiskäräjälain muutostarpeita

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2012 8.40
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistamiseksi. Työn taustalla on hallitusohjelman maininta, jonka mukaan saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä kehitetään.

Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa keskeisesti sääntelevä saamelaiskäräjälaki on vuodelta 1995. Lakia on sen jälkeen useampaan kertaan muutettu vastaamaan paremmin käytännön tarpeita. Nyt lain kokonaisarviointia pidetään tarpeellisena.

Työryhmän työn pohjana on selvitysmiehen oikeusministeriön toimeksiannosta laatima raportti lain muutostarpeista. Siinä on arvioitu saamelaiskäräjälain nykyistä sääntelyä mm. saamelaisen määritelmästä, vaalijärjestelmästä, saamelaiskäräjien tehtävistä, toimivallasta ja päätöksenteosta, lain ja saamelaiskäräjien työjärjestyksen välisistä suhteista, viranomaisten neuvotteluvelvoitteesta sekä kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta.

Oikeusministeriö on saanut myös saamelaiskäräjien kannanoton saamelaiskäräjälain kiireellisimmistä muutostarpeista.

Työryhmän puheenjohtajana toimii entinen eduskunnan oikeusasiamies, oikeustieteen lisensiaatti Riitta-Leena Paunio.

Ehdotus on määrä saada valmiiksi toukokuun 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 02951 50318, sähköposti: [email protected]

Tietoa hankkeesta

Oikeusministeriön tiedote pohjoissaameksi löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun