Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp ska reda ut behoven av ändringar i lagen om sametinget

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2012 8.40
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag till revidering av lagen om sametinget. Arbetet utgår från ett omnämnande i regeringsprogrammet enligt vilket verksamhetsbetingelserna för samernas kulturella självstyre och sametinget ska utvecklas.

Lagen om sametinget som centralt reglerar samernas kulturella självstyre är från 1995. Lagen har därefter flera gånger ändrats för att bättre svara mot de praktiska behoven. Nu anses en helhetsutvärdering av lagen vara nödvändig.

Utgångspunkten för arbetsgruppens arbete är den rapport om behovet av ändringar i lagen som en utredningsman sammanställt på uppdrag av justitieministeriet. I denna utvärderas den nuvarande regleringen i lagen om sametinget, bland annat definitionen av samer, valsystemet, sametingets uppgifter, befogenheter och beslutsprocess, förhållandena mellan lagen och sametingets arbetsordning, myndigheternas förhandlingsskyldighet samt redovisningen och revisionen.

Justitieministeriet har också fått sametingets ställningstagande gällande de mest akuta behoven av ändringar i lagen om sametinget.

Riksdagens tidigare justitieombudsman, juris licentiat Riitta-Leena Paunio, är ordförande för arbetsgruppen.

Avsikten är att förslaget ska bli färdigt före utgången av maj 2013.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 02951 50318, e-post: [email protected]

Information om projektet (på finska)

JM-pressmeddelandet på nordsamiska bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi


Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen