Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Esitys eduskunnalle: Seksin osto rangaistavaksi myös tuottamuksellisena

Oikeusministeriö
13.11.2014 13.42
Tiedote -

Hallitus esittää seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rikoslain säännöksen täsmentämistä.

Eduskunnalle tänään 13.11. annetun hallituksen esityksen mukaan seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta olisi jatkossa rangaistavaa myös tuottamuksellisena, eli huolimattomuudesta tehtynä. Enää ei siis edellytettäisi, että seksin ostaja on tiennyt ostavansa seksiä parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Hänet voitaisiin tuomita myös silloin, jos hänen olisi pitänyt epäillä sitä. Samalla teon enimmäisrangaistus korotettaisiin kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen.

Nykyisen, vuonna 2006 voimaan tulleen säännöksen mukaan teko on rangaistava vain tahallisena. Säännöksen soveltaminen on osoittautunut vaikeaksi. Tavoite eli parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien suojaaminen ei tällä hetkellä toteudu tavalla, jota lakia säädettäessä toivottiin.

Säännöksen tiukentamisen voidaan arvioida vähentävän parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien tarjoamien seksuaalipalvelujen kysyntää. Kysynnän mahdollinen heikentyminen voisi vähentää myös Suomen houkuttelevuutta ihmiskaupan ja ulkomaisten prostituoitujen kohdemaana sekä kannustaa alalla toimivia irrottautumaan prostituutiosta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Ville Hinkkanen, puh. 02951 50165, sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun