Hoppa till innehåll
Media

Förslag till riksdagen: Sexköp ska bli straffbart också när gärningen begås av oaktsamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 13.42
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att strafflagens bestämmelse om utnyttjande av person som är föremål för sexhandel preciseras.

Enligt regeringens proposition som i dag den 13 november överlämnades till riksdagens ska det i fortsättningen vara straffbart att köpa sexuella tjänster av offer för koppleri eller människohandel också när gärningen begås av oaktsamhet. Det ska därmed inte längre krävas att köparen har varit medveten om att personen som säljer de sexuella tjänsterna är ett offer för koppleri eller människohandel. Köparen ska kunna dömas också om han eller hon skulle ha haft skäl att misstänka koppleri eller människohandel. Enligt förslaget höjs maximistraffet samtidigt från sex månader till ett år.

Enligt den gällande lagen som trädde i kraft år 2006 är gärningen straffbar endast när den begås uppsåtligen. Det har visat sig vara svårt att tillämpa bestämmelsen. För närvarande förverkligas skydd av dem som utsätts för koppleri och dem som är offer för människohandel inte enligt de förhoppningar som fanns när lagen stiftades.

Skärpta bestämmelser kan uppskattas minska efterfrågan på sexuella tjänster som tillhandahålls av personer som utsätts för koppleri och av personer som är offer för människohandel. En eventuellminskning av efterfrågan kan också minska Finlands dragningskraft som destination för människohandel och utländska prostituerade samt sporra dem som är verksamma inom branschen till att frigöra sig från prostitutionen.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen